20.05.2019

Anbefalinger for den palliative indsats er sendt i offentlig høring

Sundhedsstyrelsen har sendt Anbefalinger for den palliative indsats i offentlig høring.

Anbefalingerne er en revision af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2011. De overordnede formål med anbefalingerne er, at skabe lighed i adgangen til de palliative behandlingstilbud overalt i landet uanset diagnose, samt at løfte kvaliteten i indsatsen, særligt i forhold til den basale palliative indsats. Formålet er desuden at understøtte det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde og dermed sammenhængen i patientforløb.

Læs mere og download udkast til Anbefalinger for den palliative indsats.

Høringsfrist er den 23. oktober 2017