Nyheder fra 2018

13.07.2018

REHPA holder ferielukket i uge 28, 29 og 30

Mails sendt til rehpa@rsyd.dk vil blive besvaret igen fra uge 31.
06.07.2018

Nye lovændringer pr. 1. juli 2018 får betydning for rehabilitering og palliation

Pr. 1. juli 2018 trådte 11 lovændringer på sundhedsområdet i kraft, og nogle af dem har direkte indflydelse på rehabilitering og palliation til mennesker med…
04.07.2018

Karen la Cour tiltræder som professor i rehabilitering og palliation den 28. september 2018

I anledning af Karen la Cours tiltrædelse som professor i rehabilitering og palliation ved REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Klinisk Institut, SDU og Onkologisk…
28.06.2018

Hjertesyge indvandrere får ikke samme rehabilitering som etniske danskere

Resultaterne bygger på et storstilet registerstudie, som er udført som del af et ph.d.-studie ved sygeplejerske, cand.scient.san. Hanne Winther Frederiksen. Ph.d-studiet er gennemført i samarbejde…
27.06.2018

Nye anbefalinger for palliative indsatser hos børn, unge og deres familier er sendt i høring

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal de nye anbefalinger understøtte tilbud af høj og ensartet kvalitet på tværs af landet, så alle børn og unge og deres familier…
20.06.2018

Film fra seminar om Cicely Saunders og 'total pain'

Professor Helle Timm, REHPA byder velkommen til REHPA-seminar om begrebet 'total pain' og helhedsorienteret lindring i praksis. The life of Cicely Saunders and the concept…
19.06.2018

Temadag: Palliativ indsats til børn og unge i Danmark

Temadagen har til formål at sætte fokus på, hvordan den palliative indsats til familier i Danmark kan styrkes og organiseres, at udbrede faglig viden om…
18.06.2018

Flot start på arbejdet med national PRO og hjerterehabilitering

Professor, centerleder Ann-Dorthe Zwisler byder som formand for arbejdsgruppen velkommen til workshoppen om implementering af PRO på hjerterehabiliteringsområdet. Sanne Jensen præsenterer PRO-sekretariatet. Introduktion til opgaven…
11.06.2018

Vil du forske i rehabilitering til mennesker med Parkinson?

Forskningsprojektet skal afdække behovet for specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med Parkinsons sygdom, set ud fra et samfundsperspektiv. I denne afdækning bør indgå en overordnet vurdering…
28.05.2018

Film fra workshop om rehabilitering til unge efter kræftbehandling

Behov for rehabilitering hos unge efter kræftbehandling - hvordan imødekommer vi dem? ved professor, centerleder Ann-Dorthe Zwisler, REHPA De kliniske forløb hos REHPA ved klinisk…
1 2 4