Nyheder fra 2019

20.03.2019

To nye REHPA-notater om udvikling af rehabilitering ved demens

I Danmark blev rehabilitering ved demens introduceret i nationale dokumenter i 2010 og har efterfølgende været omtalt i en række nationale anbefalinger, men der findes…
07.03.2019

Nyt REHPA-notat om kræft, rehabilitering og arbejde

Det at vende tilbage til arbejde efter et sygdomsforløb opleves af mange som et symbol på at være rask, fordi arbejdslivet udgør en stor del…
05.03.2019

Workshop om støtte til mennesker med hjernetumor og deres pårørende

REHPA og projektgruppen bag forløbet ”Fokus på hverdagen – støtte til mennesker med hjernetumorgrad III og IV og deres pårørende” inviterer til en spændende workshop.…
27.02.2019

Mennesker med MPN (blodkræft) har risiko for angst og depression

Ifølge undersøgelsen havde 21 % af MPN-patienterne angst, 12 % havde en depression, og 8 % led af begge sygdomme. Resultaterne præsenteres i en videnskabelig…
21.02.2019

Ny rapport fra CKSK om kræft og tilbagevenden til arbejde

Center for Kræft & Sundhed København har via en kvalitativ og praksisnær undersøgelse kigget på, hvordan kræft og den efterfølgende behandling påvirker mennesker, når de…
12.02.2019

Workshop om eksistentielt rehabiliteringsforløb for mennesker med og efter kræft

Dagen byder på præsentation af erfaringer og forskning fra forløbet samt erfaringer med at inddrage eksistentielle aspekter i kommunal rehabilitering. Der vil blive god mulighed…
08.02.2019

Brug af SPICT™-skema i almen praksis - artikel fra ’ipraksis’

Under overskriften "Palliation i almen praksis – praksispersonalets rolle" beskriver læge Anna Weibull, hvilken rolle praksispersonalet spiller for patienter med palliative behov og for deres…
30.01.2019

REHPA-Netværk om unge og kræftrehabilitering

Netværket arbejder med, hvordan vi bedst støtter unge i forbindelse med en kræftdiagnose, samt hvilken rehabilitering og palliation de unge skal/kan tilbydes i Danmark.  Ligeledes…
29.01.2019

’Knæk Cancer-midler’ til projekt om social ulighed i kræftrehabilitering og palliation

Kræftens Bekæmpelse har uddelt 20 mio. kr. fra Knæk Cancer-indsamlingen 2018 til etablering af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS). REHPA indgår som samarbejdspartner…
24.01.2019

Nyt forskningsprojekt skal hjælpe unge kræftoverlevere

Unge voksne kræftoverlevere (18-39 år) har ofte problemer med at vende tilbage til arbejde og uddannelse samt deltage i sociale- og fritidsaktiviteter, fx at stifte…
1 2 3 4