REHPA-ophold: Mad med glæde

Oversigt

 1. ← REHPA-ophold

Et tilbud til dig, der er blevet behandlet for kræft i mund eller hals og oplever forskellige problemer med at spise.

Mad og måltider spiller en vigtig rolle både til hverdag og fest, og ofte er det maden eller måltidet, vi samles om med familie eller venner. Men kræft i mund eller hals og den følgende behandling kan medføre problemer med at spise og dermed give skår i madglæden.

Formålet med rehabiliteringsforløbet er at øge din glæde ved måltidet på trods af de følger, som din sygdom eller behandling har medført. Flere af aktiviteterne på opholdet er dermed centreret om netop mad, måltider og håndtering af spiseproblemer.

‘MAD MED GLÆDE’

Gennem opholdet bliver du klogere på dig selv og får værktøjer til at leve dit liv trods eventuelle følger efter sygdom eller behandling.

Det får du blandt andet gennem:

 • Ny viden og undervisning
 • Rådgivende samtaler
 • Praktiske øvelser
 • Fysisk træning
 • Samvær med ligestillede

Undervisning og samtaler tager udgangspunkt i netop din situation og de emner, som er aktuelle for dig og de andre deltagere. Det gør, at du kan bruge den nye viden, når du kommer hjem efter opholdet.

Aktiviteter og oplæg bliver afholdt af forskellige fagpersoner i REHPA, som har hvert sit speciale. Du vil også møde specialister udefra, så det samlede forløb dækker flest mulige aspekter af din situation.

HVEM KAN DELTAGE?

Forløbet ’Mad med glæde’ gennemføres som en del af et forskningsprojekt, og derfor skal deltagerne opfylde fastsatte krav med hensyn til diagnose, behandling og hvor lang tid der er gået, siden behandlingen blev afsluttet.

REHPA sender i marts 2019 et spørgeskema ud til de personer, som opfylder disse krav. Spørgeskemaet handler om spiseproblemer og livskvalitet, og vi spørger også om modtageren kunne være interesseret i at deltage i et ’Mad med glæde’-ophold. I så fald vil vi kontakte vedkommende med mere information om opholdet. Vi kan ikke garantere, at alle interesserede vil kunne deltage, men hvis ikke vi kan tilbyde plads på ’Mad med glæde’ vil vi så vidt muligt henvise til andre tilbud. Du vil høre fra os senest i uge 19. Hvis du bliver tilbudt plads på holdet i uge 21, vil du høre fra os allerede i uge 14.

Du vil derfor kunne komme i betragtning til en af plads på ’Mad med glæde’, hvis du har modtaget og udfyldt spørgeskemaet. Vi vil så kontakte dig med mere information og aftale nærmere om mulighed for deltagelse eller eventuel henvisning til andre tilbud.

Øvrige krav til dig som deltager er, at du:

 • Kan og vil deltage aktivt i forløbet.
 • Kan og vil bidrage til REHPA’s forskning via spørgeskemaer, interviews mv.
 • Kan tale og forstå dansk.
 • Er selvhjulpen. Dette er vigtigt, da REHPA ikke har mulighed for at yde pleje og behandling.

HVORNÅR?

I løbet af 2019 afholdes fire ’Mad med glæde’-forløb:

 • Uge 21: Ophold: 20.-24. maj 2019. Opfølgning: 6.-7. august 2019 (deltagere får besked i uge 14)
 • Uge 25: Ophold: 17.-21. juni 2019. Opfølgning: 3.-4. september 2019 (deltagere får besked i uge 19)
 • Uge 33: Ophold: 12.-16. august 2019. Opfølgning: 29.-30. oktober 2019 (deltagere får besked i uge 19)
 • Uge 37: Ophold: 9.-13. september 2019. Opfølgning: 26.-27. november 2019 (deltagere får besked i uge 19)

Hvis du bliver tilbudt en plads, vil du også blive indkaldt til en kort samtale med os enten før eller efter dit ophold, afhængig af hvilken uge du bliver tilbudt deltagelse i. Denne samtale vil foregå i Odense, København eller Aarhus afhængig af din bopæl.

PRAKTISKE FORHOLD

REHPA-opholdet er gratis.

REHPA-opholdet er et internatophold, hvor du overnatter på REHPA i Nyborg, hvor alt undervisning også foregår. Du indlogeres i enkeltværelse.

Vores lokaler er røgfrie.

Der er plads til 20 deltagere på holdet.

Du skal selv sørge for og betale transport til og fra REHPA.

FORLØBET FRA OPHOLD TIL OPFØLGNING

Tre måneder efter dit første ophold på REHPA inviteres du på et opfølgningsophold, der varer to dage.

På det første ophold guider ergo- og fysioterapeuterne dig igennem øvelser, som du kan gennemføre i tiden fra første ophold og til opfølgningen. Øvelserne fokuserer på at afhjælpe dine spiseproblemer, og de bliver tilpasset netop dig og dine behov. Diætisten vejleder dig i, hvordan du sammensætter din mad mest hensigtsmæssigt i forhold til netop de problematikker, du oplever.

I tiden fra første ophold til opfølgningen vil diætisten ringe til dig og følge op på, hvordan du har det. Her kan du samtidig få svar på eventuelle spørgsmål, der kunne dukke op undervejs.

FORSKNING

REHPA har til opgave at indsamle, producere og formidle forskningsbaseret viden.

’Mad med glæde’ afholdes som led i et af REHPA’s forskningsprojekter. Formålet er at skabe mere viden om, hvordan rehabilitering til personer med kræft i mund og hals tilrettelægges bedst muligt, og hvordan det sikres, at personer med behov for rehabilitering henvises til de rette tilbud. Derfor indsamler vi oplysninger om, hvordan du har det før, under og efter dit ophold i form af forskellige forskningsaktiviteter, herunder interview, spørgeskemaer mv.

Du vil via dit informerede samtykke give din tilladelse til at bidrage til REHPA’s forskning.