REHPA-ophold for myelomatosepatienter

Oversigt

 1. ← REHPA-ophold

REHPA tilbyder dig, der har myelomatose, at få et afbræk fra hverdagen og samtidig få ny viden og hjælp til at leve dit liv igen.  På et REHPA-ophold får du mulighed for at få afklaret din situation, få større livskvalitet samt håb og tro på fremtiden og livet.

Det gør du bl.a. gennem:

 • Ny viden og undervisning
 • Rådgivende samtaler
 • Fysisk træning
 • Samvær med ligestillede

Et REHPA-ophold er både for mænd og kvinder, unge og ældre – fællesnævneren er, at du er ramt af myelomatose og har et fysisk eller psykisk behov for at få støtte til at leve dit liv igen.

Du vil være en aktiv deltager på et REHPA-ophold over fem dage, hvor du gennem undervisning, samtaler, fysisk træning og hyggeligt samvær bliver klogere på dig selv og får værktøjer til at leve dit liv trods sygdommen. Undervisning og samtaler tager udgangspunkt i netop den situation og de emner, som er aktuelle for dig og de andre deltagere – det gør, at du kan bruge den nye viden, når du kommer hjem efter opholdet.

KAN DU DELTAGE?

For at kunne deltage på et af forløbene skal du:

 • Have diagnosen myelomatose.
 • Have behov for hjælp til at håndtere de problemer, som din sygdom har medført. Problemerne kan være en direkte konsekvens af sygdommen og/eller af behandlingen. Problemerne kan være af forskellig art, fx fysisk, psykisk, socialt eller i forhold til det at være menneske med/efter alvorlig sygdom.
 • Kunne deltage aktivt. REHPA-forløbet begynder med et ophold på 5 dage med fællesundervisning, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, individuel vejledning og fællesskab med ligestillede. Efter 12 uger hjemme mødes du og resten af holdet igen til et todages opfølgningsophold.
 • Kunne klare dig selv, da et REPHA-ophold ikke rummer mulighed for personlig hjælp.
 • Være indstillet på at bidrage til REPHA’s vidensopsamling via udfyldelse af spørgeskemaer, interviews mv.
 • Kunne tale og forstå dansk.

Læs mere i pjecen: Sæt dit liv i bevægelse – Rehabilitering for mennesker med myelomatose

OPFØLGNING

Der er tilknyttet et todages opfølgningsophold ca. tre måneder efter hvert REHPA-ophold.

At fastholde og gøre nye vaner til sine egne, er noget af det sværeste for de fleste mennesker, også uden at lide af en livstruende sygdom. Målet med opfølgningsophold er netop at fokusere på, hvordan du omsætter den nye viden til handling og fastholder den i hverdagen derhjemme.

HVORNÅR

Uge 5 – Mandag til fredag 28.1.-1.2.2019 og opfølgning 14.-15.5.2019 (visitation 20.12.2018)

PRAKTISKE FORHOLD

Det hele foregår hos REHPA i Nyborg. Rehabiliteringsopholdet er gratis. Opholdet er inklusive overnatning i enkeltværelse og forplejning.

Du betaler selv din transport.

Din ansøgning og den lægefaglige henvisning indgår i en vurdering, når vi tildeler pladser til REHPA-ophold, og så får du besked om deltagelse umiddelbart herefter.

Alle lokaler er røgfrie.

Der er plads til 20 deltagere på hvert hold. Du kan se flere praktiske oplysninger i vores velkomstpjece.

SÅDAN BLIVER DU HENVIST

Download henvisningskema for myelomatose-ophold

Du skal selv udfylde skemaet – husk, at din behandlende læge fra hæmatologisk afdeling skal udfylde og underskrive skemaet på side 2 og 3.

Vi visiterer til REHPA-ophold ca. 1-2 måneder før opholdet, og så får du svar umiddelbart derefter.