REHPA-ophold for kræftpatienter

Oversigt

 1. ← REHPA-ophold

REHPA tilbyder en række rehabiliteringsophold for nuværende og tidligere kræftpatienter med forskellige diagnoser.

Som deltager får du mulighed for at få:

 • Afklaret din situation
 • Ny viden
 • Rådgivende samtaler
 • Fysiske aktiviteter, du prøver af i praksis
 • Samvær med ligestillede

Aktiviteter og oplæg bliver afholdt af forskellige fagpersoner i REHPA, som har hver sit speciale. Vi inviterer også specialister udefra, så det samlede forløb dækker flest mulige aspekter af din situation. Se program for uge 50 her.

KAN DU DELTAGE?

For at kunne deltage på et af forløbene skal du:

 • Have en nuværende eller tidligere kræftsygdom
 • Have behov for hjælp til at håndtere de problemer, som din sygdom har medført. Problemerne kan være en direkte konsekvens af sygdommen og/eller af behandlingen. Problemerne kan være af forskellig art, f.eks. fysisk, psykisk, socialt eller i forhold til det at være menneske med/efter alvorlig sygdom.
 • Kunne deltage aktivt i REHPA-forløbet, som begynder med et ophold på 5 dage med fællesundervisning, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, individuel vejledning og fællesskab med ligestillede. Efter 12 uger hjemme afsluttes forløbet med et opfølgningsophold på 2 dage.
 • Kunne klare dig selv, da et REPHA-ophold ikke rummer mulighed for personlig hjælp.
 • Være indstillet på at bidrage til REPHA’s vidensopsamling via udfyldelse af spørgeskemaer, interviews mv.
 • Kunne tale og forstå dansk.

Deltagelse i REHPA-forløb forudsætter, at du (evt. i samråd med din læge) mener, at du kan deltage i de aktiviteter, som forløbet indeholder. En igangværende kræftbehandling vil således ikke være en ubetinget forhindring for deltagelse.

Vær opmærksom på, at du tidligst kan sende din henvisning fire måneder før den ønskede uge.

Læs mere i pjecen: Sæt dit liv i bevægelse

OPFØLGNING

Ca. tre måneder efter dit ophold hos REHPA deltager du i et opfølgningsophold på to dage.

At fastholde og gøre nye vaner til sine egne er noget af det sværeste for de fleste mennesker, også uden at du har eller har haft en livstruende sygdom. Målet med opfølgningsopholdet er da også at fokusere på, hvordan du handler og fastholder de – måske – nye vaner derhjemme.

HVORNÅR

Uge 44 – Mandag til fredag 29.10.-2.11.2018 og opfølgning 5.-6.2.2019 (ingen ledige pladser)
Uge 50 – Mandag til fredag 10.-14.12.2018 og opfølgning 19.-20.3.2019 (ingen ledige pladser)
Uge 3 – Mandag til fredag 14.-18.1.2019 og opfølgning 30.4.-1.5.2019 (ingen ledige pladser)
Uge 11 – Mandag til fredag 11.-15.3.2019 og opfølgning 11.-12.6.2019 (visitation 23.1.2919)
Uge 19 – Mandag til fredag 6.-10.5.2019 og opfølgning 20.-21.8.2019
Uge 23 – Mandag til fredag 3.-7.6.2019 og opfølgning 17.-18.9.2019
Uge 27 – Mandag til fredag 1.-5.7.2019 og opfølgning 1.-2.10.2019

PRAKTISKE FORHOLD

Det hele foregår hos REHPA i Nyborg. Rehabiliteringsopholdet er gratis. Opholdet er inklusive overnatning i enkeltværelse og forplejning.

Du betaler selv din transport.

Din ansøgning og den lægefaglige henvisning indgår i en vurdering, når vi tildeler pladser til REHPA-ophold, og så får du svar om deltagelse umiddelbart herefter.

Alle lokaler er røgfrie.

Der er plads til 20 deltagere på hvert hold. Du kan se flere praktiske oplysninger i vores velkomstpjece.

SÅDAN BLIVER DU HENVIST

Til ovenstående REHPA-ophold skal du bruge dette henvisningsskema.

Se vejledning her: Sådan bliver du henvist

Vær opmærksom på, at du tidligst kan sende din henvisning 4 måneder før den ønskede uge.

Vi vurderer ansøgningerne og visiterer til REHPA-ophold ca. 1-2 måneder før opholdet, og så får du svar umiddelbart herefter.