Årsdag i Foreningen for Palliativ Indsats: Bridge over troubled water - samarbejdet mellem det specialiserede og basale palliative felt

Årsdag i Aarhus den 15. marts 2019.

DAGENS PROGRAM

Download program for dagen

 • Fremtidens palliation – er der ressourcer til alle?
  v/professor og programleder for sundhed hos VIVE Jacob Kjellberg
 • Pain  is all around
  v/overlæge Tine Bech, det palliative Team, Aalborg
 • Basal palliation på et stort hospital
  v/sygeplejerske Sille Larsen, Nefrologisk klinik P, Rigshospitalet og overlæge Inge Eidemak, palliativ enhed, onkologisk klinik, Rigshospitalet
 • Shared care i Holland
  v/Yvonne Engels; Phd associate professor in palliative care Nijmegren Holland. 2005 PhD thesis on the organization of general pratic in Europe. Siden 2006 forskning i “palliative care” på Radboud University in Nijemegen og anerkendt internationalt med mange publikationer og kongresindlæg.
 • Døden på 2. klasse eller hvad?
  raktiserende læge Thomas Gorlen, lægerne Søborg Torv, og forstander, Kildevæld Sogns plejehjem Margit Lundager
 • Hospice er ikke altid det sidste stop
  v/hospiceleder Birte Markfoged Hospice Limfjord og Herdis Hansen, Ankerfjord Hospice

TILMELDING

Du tilmelder dig årsdagen i Aarhus på www.palliativ.dk. Tilmeldingsfristen er den 1. marts 2019.

MERE INFORMATION

Ole Raakjær: or@km.dk