Årsmøde i Forskernetværket for palliation

Program

10.00-10.30     Velkomst med kaffe, rundstykker og præsentationsrunde.

10.30-11.00     Stine Gundtoft Roikjær. Ph.d studerende. MSc in Public Health, Sygeplejerske: Basal palliativ indsats med afsæt i hjertesvigt patienters fortællinger – et igangværende phd. projekt.

11.00-11.30     Jahan Shabnam. Videnskabelig assistant. Fysioterapeut og master i public and global health: Hard-to-reach. Recruitment of South Asian immigrant patients with palliative needs.

11.30 – 11.40   Brain-break

11.40–12.10     Anne Marie Dencker. Projektleder, ph.d. , cand.mag, Kræftens Bekæmpelse. Patient- & Pårørendestøtte OmSorg: Deltagerobservationer og interviews blandt alvorligt syge: etik og positionering.

12.10-13.20     Frokost + rundvisning i REHPA.

13.20-13.50     Karen Stølen. Ph.d. studerende, KP, AAU og REHPA. Lektor Københavns Professionshøjskole (KP), sygeplejerske: Deltagerobservation af frivilliges aktiviteter relateret til borgere i palliative forløb på plejecentre og i eget hjem.

13.50-14.20     Lene Jarlbæk. Lektor, ph.d. læge: Forskningsprocessen – er der forskel mellem kvalitativ og kvantitativ forskning? Illustreret ved et registerkoblingsstudie af tid til død blandt kræftpatienter.

14.20-14.40     Kaffe og kage 

14.40-15.10     Christel Trøstrup. Ph.d., lektor. Ledelse, organisation og forvaltning. Københavns Professionshøjskole: Hvordan kan en kvalitativ evaluering af en psykosocial intervention for kræftramte par styrkes vha teori?

15.10-15.50     Opsamlende diskussion og ’hvem arrangerer næste år?’

Tilmelding: Senest den 4. november 2018 til vibeke.poulsen.graven@rsyd.dk