Den palliative indsats - En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Uddannelsen henvender sig til sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenets primære og sekundære sektor, som har en mellemlang videregående uddannelse, fx sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter og socialrådgivere.

Uddannelsen er opdelt i fire moduler, i alt 19 dage og strækker sig over ca. tre måneder:

  1. modul har fokus på symptomlindring
  2. modul har fokus på psykosociale problemstillinger
  3. modul er fordybelse – skriftlige og mundtlige refleksioner med afsæt i teori
  4. modul har fokus på faglig identitet som palliativt ansvarlig, herunder organisering, implementering og samarbejde.

Der afholdes et hold i efteråret 2019 i Aarhus i perioden 25.9.–13.12. 2019.

Tilmeldingsfrist 15.8.2019

Yderligere information og tilmelding, se www.rm.plan2learn.dkSkriv ”Palliation” i søgefeltet.

Direkte link: https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=13a4117b-f630-4889-9f77-56f41a39348e&r=KursusValg.aspx?id=53799

Kursusleder:

Helle Nordestgaard Matthiesen, Klinisk sygeplejespecialist, MHH, AUH – Kræftafd. – Enhed for Lindrende Behandling.