Døden som tabu – Hvordan blev døden tabu, og er den det stadig? v. sociolog Michael Hviid Jacobsen

Døden er en iboende del af menneskelivet. Det har den altid været, og det vil den efter alt at dømme vedblive at være.

Det har i mange år været på mode at tale om, at døden er tabu. Til foredraget vil Michael Hviid Jacobsen se nærmere på denne påstand. Det gør han ved at spørge om, hvad et tabu egentlig er, hvordan det virker, og hvordan tanker om dødstabuet har påvirket vores opfattelse af døden.

I foredraget ser han således både på fortid, nutid og fremtid ved at se på døden i historiens udvikling og stille spørgsmålet: Er døden (stadig) et tabu?

Om Michael Hviid Jacobsen

Michael Hviid Jacobsen er professor i sociologi, ph.d. på Aalborg Universitet. Han er også medlem af bestyrelsen og repræsentantskabsmedlem i Landsforeningen Liv&Død.

Foredraget er for alle med interesse for emnet.

Tilmelding sker på https://livogdoed.dk/event/doeden-som-tabu-hvordan-blev-doeden-tabu-og-er-den-det-stadig-v-sociolog-michael-hviid-jacobsen/