Energi til livet - et eksistentielt rehabiliteringsforløb for mennesker med og efter kræft

REHPA og projektgruppen bag forløbet ”Energi til livet – et eksistentielt patientforløb for mennesker med kræft” inviterer til en spændende workshop den 5. april i Odense.

Dagen byder på præsentation af erfaringer og forskning fra forløbet samt erfaringer med at inddrage eksistentielle aspekter i kommunal rehabilitering. Der vil blive god mulighed for at diskutere ideer til og muligheder for at implementere det eksistentielle område i kommunal rehabilitering.

PROGRAM – hent programmet som pdf

 • 9.30 – 10.00 Morgenkaffe med brød
 • 10.00 – 10.10 Velkomst ved Annette Rasmussen, REHPA
 • 10.10 – 10.35 Introduktion til projekt ”Energi til Livet” ved Niels Christian Hvidt
 • 10.35 – 11.15 Erfaringer fra Kirsten K. Roessler, Karsten Flemming Thomsen og Ole Lindqvist
 • 11.15 – 11.30 Kort pause
 • 11.30 – 12.00 Erfaringer fra forløbsdeltagere
 • 12.00 – 12.25 Erfaringer med at berøre eksistentielle temaer i kommunal rehabilitering for kræftramte i Køge Kommune ved Linda Ishøj Frederiksen
 • 12.25 – 13.00 Forskningsmæssige fund og introduktion til eftermiddagen ved Elisabeth Assing Hvidt og Vibeke Graven
 • 13.00 – 13.30 Frokost
 • 13.30 – 14.30 Diskussion i grupper:
  Arbejdes der med eksistentielle aspekter ved livstruende sygdom på din arbejdsplads?
  Kan elementer fra forløbet implementeres i kommunal rehabilitering?
  Hvilke elementer kan andre aktører tilbyde? Muligheder og forbehold?
  Forslag til det videre arbejde med eksistentielle aspekter ved livstruende
  sygdom i den rehabiliterende/palliative indsats?
  Bidrag fra REHPA/SDU/andre?
 • 14.30 – 15.00 Opsamling af gruppedrøftelser; tak for i dag ved Vibeke Graven og Annette Rasmussen

MÅLGRUPPE

Fagprofessionelle, der beskæftiger sig med rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom.

TILMELDING

Deltagelse er gratis. Der er ikke flere pladser på workshoppen, men du kan skrive dig på venteliste på https://www.tilmeld.dk/REHPA-Energi-til-livet
Afbud meldes i god tid på rehpa@rsyd.dk

INITIATIVTAGERE BAG REHABILITERINGSFORLØBET

Forskningsansvarlige:

 • Niels Christian Hvidt, professor, dr. theol., Forskningsenheden for Almen Praksis (FEA), SDU
 • Kirsten Kaya Roessler, professor, dr.phil., Institut for Psykologi (IFP), SDU

Projektgruppe:

 • Karen la Cour, professor, ph.d., REHPA
 • Elisabeth Assing Hvidt, adjunkt, ph.d., mag.art., FEA og Institut for Kulturstudier, SDU
 • Nina Rottmann, adjunkt, ph.d., REHPA og IfP, SDU
 • Helle Skaarup, forstander, cand.merc., Løgumkloster
 • Karsten Flemming Thomsen, hospitalspræst, cand.theol.
 • Ole Lindkvist, billedkunstner, Kuldiga
 • Annette Rasmussen, klinisk leder, sygeplejerske, SD, cand.cur., REHPA
 • Vibeke Graven, postdoc, cand.mag., REHPA