Konference om tidlig palliation

Den Tværsektorielle Palliationsgruppe i Region Sjælland og Center for Sundhedsfremme på RUC vil med dette fælles arrangement sætte fokus på aktuelle problemstillinger og forskningsspørgsmål på det palliative område. Der lægges op til debat om, hvordan vi samarbejder med patienter og pårørende om at styrke dialogen i den tidlige fase? Og således bidrager til lindring og livskvalitet senere i forløbet. Dvs. hvordan vi får den basale palliation til at virke i praksis? Hvilke værktøjer skal vi bruge? Hvilke fagligheder bør involveres, og hvordan organiseres arbejdet?

Efter frokost vil RUC fortælle om de fælles nordiske udfordringer omkring palliation, og Dansk Selskab for Patientsikkerhed er inviteret til at fortælle om den nye lov om behandlingstestamente, der træder i kraft 1. januar 2019. Emnet drøftes i mindre grupper op til den afsluttende paneldebat.

Program

8:45-9:15 Ankomst, check-in og kaffe/brød
9:15-9:30 Fælles åbning v/ Eva Ahrensburg, projektleder, Region Sjælland
9:30-9:50 Velkomst ved pro-rektor Peter Kjær, RUC og Susanne Lønborg Friis, vicedirektør Sjællands Universitetshospital
9:50-10.45 Et tværsektorielt initiativ: Mine Samtaler – til lindring og livskvalitet
Kort om projektet v/ Eva Ahrensburg
Evaluering af Mine Samtaler
v/ Iben Aamann, forsker, RUC
10:45-11 Pause
11-11:20 Drøftelse af tværsektoriel case i grupper
11:20-12 Panel – hvornår og hvordan starter den palliative samtale? Hvordan samarbejder vi bedst om det videre forløb med patient og pårørende – præsentation og debat med deltagelse af ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen, Sjælland Universitetshospital, Mai-Britt Angersbach Petersen, palliationssygeplejerske Vordingborg Kommune, Almen Praksis, patient- og pårørende repræsentanter
12-12:45 Frokost
12:45-13:30 ”Palliation i Norden – et paradigmeskift, der udfordrer centrale rationaler i sundhedsvæsenet”– reflektioner og ideer fra et igangværende Norsk-Dansk forskningsprojekt v/ Betina Dybbroe, professor, RUC
13:30-14 ”Vi vil selv bestemme over vores sidste levetid” – om det nye behandlingstestamente og andre måder, hvorpå patienter selv kan bestemme behandlingsniveauet v/ Ove Gaardboe, overlæge og ekstern konsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed
14-14:30 Drøftelse af tværsektoriel case i grupper inkl. kaffe/kage
14:30-15 Paneldebat – værdighed, myndighed og demokratiske perspektiver i palliative indsatser med deltagelse af Hans-Henrik Bülow, forskningsansvarlig overlæge Holbæk Sygehus; Mikael Skytte, palliationssygeplejerske Holbæk Kommune; Almen Praksis, repræsentant fra patientforening
15-15:30 Evaluering og afslutning

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Tilmelding til Luuise Rømer Gøtke, mail: lurg@regionsjaelland.dk senest d. 1. april 2019. Hvis du bliver forhindret bedes du melde afbud.
Har du spørgsmål til programmet er du velkommen til at kontakte Eva Ahrensburg, mail: eahr@regionsjaelland.dk, mobil: 93 56 69 65