Kræftpolitisk Forum 2019: Ulighed i kræft – hvordan løfter vi sammen?

Om konferencen

DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse sætter fokus på ulighed i kræft. En stor gruppe af kræftpatienter med lav indkomst, kort uddannelse eller aleneboende har gennem de sidste 30 år ikke haft lige så stor gavn af forbedringer i overlevelsen af kræft som andre kræftpatienter. Kræftpatienter kan også opleve ulighed i regioners og kommuners formåen i forhold til at skabe lighed i udbud og resultater.

Regeringen har et mål om at løfte overlevelse af kræft fra de nuværende 62 pct. til 75 pct. i 2025. Et ambitiøst mål som kun kan nås, hvis alle kræftpatienter får glæde af fremgangen på kræftområdet. Kræftpolitisk Forum vil sætte lys på, hvor der er ulighed i kræftforløbet – og hvorfor. Der sættes i særlig grad fokus på, hvordan sundhedsvæsenet kan blive en del af løsningen.

DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse inviterer sundhedsvæsenets parter og politikere til sammen at finde løsninger på udfordringerne med ulighed i kræft.

Download program for konferencen

Tilmeldingsfrist: 4. februar 2019 – tilmeld dig via www.cancer.dk/om-os/kraeftpolitisk-forum-2019/

Antallet af pladser er begrænset, så pladserne bliver fordelt efter først til mølle-princippet, dog således at flest mulige organisationer bliver repræsenteret.

Efter tilmeldingsfristens udløb får du besked pr. mail om din deltagelse