National kongres: Rødder & Ruter - Fra palliationens historiske udspring til aktuelle udfordringer

For første gang i dansk palliationshistorie er alle palliative foreninger og faglige selskaber gået sammen om at arrangere en national palliativ kongres. Kongressen holdes den 3.-4. oktober 2019 på Hotel Nyborg Strand.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og hold øje med de respektive hjemmesider for program og tilmelding, som kan finde sted primo marts 2019.

Arrangører

  • Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi
  • Dansk Selskab for Palliativ Medicin
  • Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker
  • Fagligt Selskab for Psykologer i Palliation og Onkologi
  • Foreningen af Hospiceledere
  • Foreningen for Palliativ Indsats
  • Musikterapeuter i den palliative indsats
  • Socialrådgivere i den palliative indsats