Palliativ indsats - med fokus på mellemmenneskelige og eksistentielle aspekter

Mangler du viden om, hvilke aspekter der kan få særlig betydning for den uhelbredeligt syge og døende borger? På dette modul får du indsigt i, hvordan du kan bidrage til, at borgerens sidste tid bliver så indholdsrig og værdifuld som mulig.

Det forventes i dag, at du som fagprofessionel kan samarbejde på tværs af fag og sektorer om at styrke den palliative indsats overfor borgere og pårørende ramt af livstruende sygdom. Herunder at kunne favne og imødekomme den enkelte borgers behov for at tale om mellemmenneskelige og eksistentielle værdier.

På dette modul får du redskaber til, hvordan du kan indtænke både professionalisme og personlighed i dit daglige møde med den uhelbredeligt syge borger og pårørende. Desuden vil du få indsigt i kulturelle, sociale og samfundsmæssige forståelser af død og lindring samt den eksistentielle indflydelse.
Du får mulighed for at styrke din faglighed i forhold til at støtte borgeren og pårørende i at skabe størst mulig værdighed, sammenhæng, nærvær, mening og livskvalitet i den sidste tid.

Tilrettelæggelsen af undervisningen åbner for muligheden for at koble din nye viden til din egen praksis, som du i tæt sparring med undervisere og andre deltagere får inspiration til at udvikle.

Modulet tilrettelægges og afholdes i samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og Niels Christian Hvidt, professor i eksistentiel og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet.

Modulet er for dig, der

  • har en sundheds-, social- eller pædagogfaglig uddannelse og arbejder med borgere med livstruende sygdom samt deres pårørende.
Beskrivelse: med fokus på mellemmenneskelige og eksistentielle aspekter
Start dato: 24. september 2019
Slut dato: 19. november 2019
Tidsangivelse: 24/9, 8/10, 22/10, 28/10, 5/11, 12/11,19/11
Opgaveaflevering: 9/12
Tilmeldingsfrist: 1. september 2019
Pris: 11.500 DKK

Læs mere og tilmeld dig:

https://phabsalon.dk/modul/palliativ-indsats-med-fokus-paa-mellemmenneskelige-aspekter/