Sorgen – den nødvendige fortælling’ v. hospitalspræst Christian Juul Busch

Mennesker, som oplever alvorlig sygdom eller at miste et menneske, de er knyttet til, vil ofte gøre sig overvejelser over hvilke værdier i deres tilværelse, der er de væsentligste, og hvad det betyder for deres tro.

Til foredraget sætter Christian Juul Busch fokus på livsværdier, og hvordan vi kan indgå i en berigende samtale om eksistentielle temaer og trosmæssige overvejelser.

Et menneskes liv kan forstås som de fortællinger, der kan fortælles om det. Når vi mister et menneske, vi er knyttet til, må vi skabe ”sorgens nødvendige fortælling”. Foredraget belyser, hvordan vi kan skabe ”sorgens nødvendige fortælling”, når vi mister en nærtstående.

Sorg er lige så individuel, som et menneskes fingeraftryk er unikt, og vi sørger forskelligt. Christian Juul Busch taler om sorgens mange ansigter – og i den forbindelse vemod og fortvivlelse som en del af sorgens forskellighed.

Sorg er en naturlig reaktion på tab og truslen om tab. Foredraget har også fokus på, hvordan man kan forstå sorg og i den forbindelse vigtigheden af at fortsætte båndene til den, som er mistet.

Om Christian Juul Busch

Christian Juul Busch har været præst på Rigshospitalet i 30 år. Før har han været præst på Amtssygehuset i Glostrup og Vestre Fængsel. Han er medlem af bestyrelsen og repræsentantskabsmedlem i Landsforeningen Liv&Død.

Tilmelding: Arrangementet er udsolgt.

Læs mere på https://livogdoed.dk/event/sorgen-den-noedvendige-fortaelling-v-hospitalspraest-christian-juul-busch/