Jette Thuesen

Forsker Jette Thuesen • 93 50 70 23 • jette.thuesen@rsyd.dk • SDU-profil

Jette Thuesen arbejder i sin postdoc på at udvikle en evidens-, praksis- og brugerbaseret model for rehabilitering til ældre mennesker med demens. Forskningsprojektet er støttet af VELUX FONDEN. Brugerinddragelse og brugerperspektiver er ét af Jettes hoved-fokusområder – sammen med en særlig interesse for ældre, aldring og rehabilitering. Hun beskæftiger sig desuden med forholdet mellem rehabilitering og palliation – teoretisk såvel som  praksis.

Jette har været projektleder på kortlægningen af kræftrehabilitering i Danmark, som blev indledt i efteråret 2016 med en undersøgelse af praksis på danske hospitaler. Kortlægningen afrapporteres efteråret 2018.

Jette Thuesen har en ph.d. fra Roskilde Universitet, Institut for Livslang Læring, er master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksis-udvikling (MHH), og er oprindeligt uddannet ergoterapeut. Hun er samtidigt beskikket censor for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser såvel som formand i Dansk Gerontologisk Selskab.

Senest er Jette pr. 1.marts 2017 udnævnt til ny studieleder på Master i Rehabilitering på SDU.

Jette Thuesens projekter i REHPA