Kenneth Nielsen

AC-medarbejder Kenneth Nielsen • 21 81 10 11 • Kenneth.Joakim.Nielsen@rsyd.dk • SDU-profil

Kenneth Nielsen er AC-medarbejder i ledelsessekretariatet og arbejder som faglig sekretær med opgaver inden for kommunikation, IT, jura og udvikling af administrative procedurer.

Kenneth er cand. comm. i kommunikation og internationale udviklingsstudier.