Lars Tang

Forsker Lars Tang • 25 34 13 41 • lars.hermann.tang@rsyd.dk • SDU-profil

Lars Tang er postdoc og arbejder efter færdiggørelsen af sin ph.d. med afsæt i fysiske træningsindsatser i rehabiliteringforløb til hjertepatienter.

Han er en af hovedkræfterne i etablering, justering og gennemførsel af de fysiske træningsprogrammer på REHPAs rehabiliteringsforløb for både hjerte- og kræftpatienter. Hans hovedopgave er  virkelighedsnære kommunale samarbejdsprojekter.

Lars er fysioterapeut, har kandidatgrad i sundhedsvidenskab og har skrevet ph.d. om virkeligsnære rehabiliteringsløsninger til patienter med kompleks hjertesygdom.

Lars Tangs projekter i REHPA