Marc Sampedro Pilegaard

Forsker Marc Sampedro Pilegaard • 24 67 09 97 • marc.sampedro.pilegaard@rsyd.dk • SDU-profil

Marc Sampedro Pilegaard er forsker, postdoc og arbejder med rehabilitering og palliation med særligt fokus på hverdagslivet for personer med kræft. Han er ansat halvdelen af tiden i REHPA og den resterende tid ved Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet.

Marcs forskning fokuserer på udvikling, afprøvning og evaluering af komplekse aktivitetsfokuserede interventioner.

Marc er ergoterapeut med en sundhedsfaglig kandidatuddannelse fra Aarhus Universitet og har skrevet ph.d. om effekten af en ergoterapibaseret intervention til personer med fremskreden kræft i eget hjem.