Palliation

”Pallium” betyder "kappe eller tæppe" og dækker over den professionelle indsats for at forebygge og lindre lidelse hos mennesker med livstruende sygdom.

TVÆRFAGLIGT OMRÅDE

I Danmark er palliation et tværfagligt område med et:

  • Specialiseret niveau (hospice, palliative teams og palliative afdelinger) og
  • Basalt niveau (hospitaler, kommunal hjemmepleje, plejecentre og almen praksis)

En palliativ indsats skal fremme livskvaliteten og sætte ind mod de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der kan være knyttet til sygdom og død. Indsatsen sker i samarbejde mellem tværfaglige professionelle, den syge og eventuelle pårørende.

PALLIATIVE FASER

I Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats fra 2011 skelnede man mellem tre faser i palliation; en tidlig palliativ fase, en sen palliativ fase og en terminalfase. Faseopdelingen diskuteres i faglige kredse, og i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats fra 2017 lægges der op til, at man mere skal tage afsæt i  patienter og pårørendes lidelse og behov fremfor faser.