Definitioner af palliation

"Palliativ omsorg er en tilgang, der forbedrer livskvaliteten for patienter og deres familier, som står over for det problem, som knytter sig til livstruende sygdom, gennem forebyggelse og lindring af lidelse ved hjælp af tidlig identifikation og upåklagelig vurdering og behandling af smerter og andre problemer fysisk, psykosocialt og åndeligt.": WHO, 2002

Se WHO Definition of Palliative Care.

I Danmark tager vi afsæt i WHOs definition fra 2002 og beskriver at palliation:

  • Tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer, og opfatter døden som en naturlig proces
  • Tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte døden
  • Integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter
  • Tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden
  • Tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet
  • Anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt
  • Har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb
  • Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre livsforlængende behandlinger, fx kemo- eller stråle-terapi, og inkluderer undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere smertefulde komplikationer.