Definitioner af palliation

"Palliation er en tilgang, der fremmer livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering, vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.": WHO, 2002

Se WHO Definition of Palliative Care.

I Danmark tager vi afsæt i WHOs definition fra 2002 og beskriver den palliative indsats som:

  • Tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer, og opfatter døden som en naturlig proces
  • Tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte døden
  • Integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter
  • Tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden
  • Tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet
  • Anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt
  • Har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb
  • Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet, i sammenhæng med andre livsforlængende behandlinger, fx kemo- eller stråle-terapi, og inkluderer undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere smertefulde komplikationer.