Sorgstøtte

Oversigt

  1. ← Palliation

REHPA har udgivet bogen "Sorg - når ægtefællen, og i 2013 udgav Palliativt Videncenter bogen "Når to bliver til én". Begge bøger handler om sorgstøtte til ældre efterladte.

SORG – NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

Bogen henvender sig til alle, der har brug for viden om sorg og sorgstøtte, når ægtefællen dør – også før man konkret får brug for det. Bogen er bygget op i to dele:

  1. Første del af bogen handler om sorg: Fra reaktioner på sorg, en ny forståelse af sorg og kulturens betydning, til viden om, hvordan vi magter at leve uden ægtefællen. Faglige artikler og interview med efterladte står side om side.
  2. Bogens anden del handler om sorgstøtte: Fra omgangskredsen, fra andre efterladte og fra fagpersoner, og med tilbud om behandling, der kan supplere, hvis sorgen bliver kompliceret.

Udkom i bogform i foråret 2015.

KØB BOGEN “SORG – NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR”

Du bestiller bogen i trykt version ved at sende en mail med navn og adresse til rehpa@rsyd.dk
Bogen koster 237,50 kr. inkl. moms og porto. Vigtigt: Virksomheder skal oplyse CVR-nr.og EAN-nr.

Download bogen: Sorg – når ægtefællen dør

Der er lavet en kort pjece, der præsentere bogen. Priser: 50 pjecer: 150 kr. | 100 pjecer: 200 kr. | 200 pjecer: 300 kr. Prisen er incl. moms og porto. Vigtigt: Virksomheder skal oplyse CVR-nr.og EAN-nr.
Bestil pjecerne ved at sende en mail med navn og adresse til rehpa.web@sdu.dk

Download pjecen: Pjece om sorg når ægtefællen dør

Se video om sorgstøtte med undertekster

NÅR TO BLIVER TIL ÉN

Det tidligere Pallitivt Videncenter udgav i 2013 en uddannelsesbog om udvikling af sorgstøttetilbud, handleplaner og undervisningsmateriale til omsorgspersonale. Bogen hedder “Når to bliver til én” og er målrettet sundhedsprofessionelle, der har kontakt til ældre, der mister sin ægtefælle.

Bogen om omsorg for ældre efterladte er opdelt i to afsnit – første del formidler viden om ældre i sorg, mens anden del af bogen skal inspirere professionelle til at styrke omsorgen for ældre efterladte.

KØB BOGEN “NÅR TO BLIVER TIL ÉN”

Du bestiller bogen i trykt version ved at sende en mail med navn og adresse til rehpa@rsyd.dk
Bogen koster 237,50 kr. inkl. moms og porto. Vigtigt: Virksomheder skal oplyse CVR-nr.og EAN-nr.

Download bogen: Når to bliver til én