Studieophold på REHPA

Er du interesseret i klinisk rehabilitering til mennesker med livstruende sygdomme? Kan du afsætte to til fem dage til at indgå i et rehabiliteringsforløb, hvor du sammen med holdets deltagere oplever den kliniske praksis som REHPAs deltagere indgår i? Så er et studieophold måske noget for dig?

REHPA-OPHOLD

REHPA gennemfører året igennem forskellige rehabiliteringsforløb for mennesker med livstruende sygdom. Et REHPA-ophold omfatter typisk et indledende ugeforløb, efterfulgt af 12 uger med hjemmearbejde herunder fysisk træning efter træningsdagbog med de/det af deltagerne formulerede mål samt sluttende med et opfølgningsforløb på 2 dage.

Et REHPA-forløb har to hensigter: Dels at tilbyde konkret formaliseret rehabilitering til deltagerne, dels at udvikle viden inden for bestemte områder. Læs mere om REHPA-ophold.

STUDIE-OPHOLD FOR FAGPROFESSIONELLE

Du kan søge om at deltage i et REHPA-ophold som fagprofessionel. Her vil du få inspiration og viden, som du kan bruge i dit eget faglige virke. På alle forløb er der fokus på, hvilke redskaber der anvendes ift. behovsvurdering, målsætning og evaluering samt pædagogiske og didaktiske forhold.

Som fagprofessionel får du:

 • Introduktion til REHPAs organisering, programmer og øvrige forskningsindsatser
 • Deltagelse i det gruppebaserede rehabiliteringsprogram på lige fod med de øvrige mennesker, som er visiteret til deltagelse i rehabiliteringsprogrammet
 • Sparring på din egen kliniske udviklingspraksis
 • Adgang til REHPAs bibliotek under opholdet
 • Overnatning i enkelværelse med bad og toilet på gangen samt fuld forplejning
 • Mulighed for at evaluere dit udbytte og samlede ophold.

Vi forventer af dig:

 • At du identificere hvilke REHPA-forløb, du vil være interesseret i. Se listen over kommende REHPA-ophold
 • At du deltager fra mandag, hvor forløbet begynder og det antal dage, som du har mulighed for – gerne alle fem dage. Dette af hensyn til de øvrige deltagere.
 • At du som minimum har en mellemlang-videregående relevant uddannelse i relation til rehabilitering og palliation.
 • At du indgår i gruppen og deltager på samme niveau som øvrige deltagere.
 • At du balancerer din egen professionsviden og personlige/private observation og forhold.

PRIS OG ANSØGNING

Udfyld dette skema og send det sammen med en motiveret ansøgning til klinisk leder Annette Rasmussen.

Et studieophold koster 7.700 kroner eksklusiv moms. Prisen dækker de samlede undervisningsaktiviteter og individuel faglig sparing samt  overnatning og forplejning. Der er to pladser på hvert REHPA-ophold.

Forskellige typer klinisk udviklingspraksis

REHPA har tre typer af forløb, som bygger på forskellig udviklingspraksis: Innovative forløb, Udviklingsforløb og REHPA-ophold.