Kommunal rehabilitering og palliation til socialt sårbare mennesker med kræft (del af COMPAS)

Mennesker med kræft, som er socialt udsatte (såkaldte socialt sårbare borgere), tilbydes og deltager ikke i (kommunal) rehabilitering og palliation i samme udstrækning som baggrundsbefolkningen. Forskning viser at tidlig indsats med rehabilitering og palliation kan øge overlevelse, reducere bivirkninger og senfølger, samt forbedre funktionsevne og styrke livskvalitet trods livstruende sygdom.

Dette projekt, som er en del af et større landsdækkende Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS), har til formål at udvikle en model der kan øge social lighed i kommunalt baseret rehabilitering og palliation.

Metode

Projektet består af flere delstudier, der indebærer hhv. kortlægning/survey, fokusgruppe interviews, feasibility testning, og registerstudie.

Projektgruppe

Styregruppe for COMPAS

  • Susanne Oksbjerg Dalton (Chairman, main applicant)
  • Tine Tjørnhøj Thomsen, Cph Uni (WP1 leader)
  • Jan Maxwell Nørgaard, Hematology, AUH (WP2 leader)
  • Pernille Bidstrup, DCRC (WP3 leader)
  • Hanne Tønnesen, WHO Health Promotion Center (WP4 leader)
  • Karen la Cour, REHPA (WP5 leader)
  • Christoffer Johansen, CASTLE late effects unit, Rigshospitalet
  • Mads Nordahl Svendsen, Næstved/Roskilde, SUH

Læs mere om COMPAS-projektet – link til www.cancer.dk

Samarbejdspartnere

  • Professor Malcolm Cutchin, Wayne State University
  • Charlotte Handberg, Aarhus Universitet