REHPA

Videncenter for Rehabilitering og Palliation kortlægger, forsker, udvikler og formidler viden om rehabilitering og palliation.

Fundamentet for arbejdet i REHPA baserer sig på to forskningsområder:

REHABILITERING

Rehabilitering er et tidsbegrænset samarbejde mellem den syge person, pårørende og fagpersoner. Målet er at skabe de bedst mulige vilkår for det menneske, som risikerer at blive fysisk, psykisk og/eller socialt belastet af sin livstruende sygdom.

Om rehabilitering

PALLIATION

Palliation er lindring af lidelse hos et menneske med en livstruende sygdom. Et tværfagligt team af fagpersoner tilrettelægger lindringen ud fra den syge persons individuelle ønsker og behov, og inddrager også pårørende i planen for lindring.

Om palliation

MÅL OG FORMÅL

Målet med REHPAs indsats er i hovedområder at:

  • Fremme og styrke forskning og udvikling af konkrete indsatser på rehabiliterings- og palliationsområdet
  • Sikre videnspredning og formidling til stat og regioner, kommuner og andre aktører
  • Udforske og beskrive rehabiliterings- og palliationsindsatser i kommuner, regioner og på tværs af sektorerne
  • Bidrage til at etablere effektive løsninger i kommuner og regioner

Om at være videncenter