Nyheder

Find aktuelle nyheder fra REHPA her

12.10.2017
Kom på rundtur i sundhedsarkitekturen
REHPA inviterer på besøg i sundhedsarkitekturen med to planlagte rundvisninger i hhv Midtvest Danmark og i Østdanmark, og en rundtur på Fyn i november/december i støbeskeen.


5.10.2017
Nyt skriveværksted for mennesker med livstruende sygdom
REHPA arrangerer til december i samarbejde med Institut for Kulturvidenskaber, SDU et skriveværksted for mennesker med livstruende sygdom.


4.10.2017
Anbefalinger for den palliative indsats er sendt i offentlig høring
Sundhedsstyrelsen har sendt Anbefalinger for den palliative indsats i offentlig høring. Høringsfrist er den 23. oktober 2017.


27.09.2017
Invitation til miniseminar og indvielse af REHPAs værelsesfløje
Det er med stor glæde, at vi fredag den 27. oktober inviterer til indvielse af REHPA’s to nye værelsesfløje, der skal huse vores deltagere på rehabiliteringsophold.


20.09.2017
Skrivning kan have potentiale til at gøre en forskel for mennesker med livstruende sygdom
I vinteren 2016/2017 gennemførte REHPA i samarbejde med Kulturstudier, SDU det første skriveværksted for mennesker med kræft i Danmark. Skriveværkstedet tog afsæt i det internationale felt “Narrative medicine”, og et nyt notat beskriver baggrunden, den teoretiske ramme og de praktiske erfaringer med skriveværkstedet.


5.09.2017
Invitation til fagligt seminar: Døden, hospice og palliation – historisk set
I anledning af at hospice som moderne institution i år har 25 års jubilæum i Danmark og 50 års jubilæum i England, sætter REHPA fokus på den historiske udvikling af samfundets syn på dødelighed og udødelighed, omsorg for døende, hospicer og palliation gennem de seneste 200 år.


31.08.2017
Workshop om “writing, narratives and medicine”
Tirsdag den 3. oktober 2017 inviterer REHPA i samarbejde med Institut for Kulturvidenskaber, SDU til en international workshop om narrativ medicin


31.08.2017
REHPA søger: Professor med særligt ansvar inden for rehabilitering og beslægtede områder
Vi søger ny kollega i REHPA, der skal være ansvarlig for REHPAs strategi inden for forskning og udvikling af rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom. Stillingsopslaget er på engelsk, da professoratet opslås internationalt.Se jobopslaget


16.08.2017

Rehabilitering til myelomatosepatienter og deres pårørende
Rehabilitering til mennesker med myelomatose er del af REHPAs forskningsfelt, og derfor udbyder vi i alt 6 REHPA-ophold fordelt i efteråret 2017 og foråret 2018 målrettet myelomatosepatienter.


14.08.2017

Patientuddannelse til hjertepatienter giver livskvalitet, men nedsætter ikke dødeligheden
Ny international undersøgelse bekræfter at hjertepatienter, der får patientuddannelse som del af deres rehabilitering, oplever en forbedret helbredsrelaterede livskvalitet. Patientuddannelsen påvirker ikke dødeligheden, men der er nogen evidens for, at andre hjerterelaterede sygdomstilfælde formindskes.


8.08.2017

Tidsskriftet Omsorg udgiver temanummer om polyfarmacy
Det nordiske tidsskrift Omsorg sætter i den nyeste udgave nr. 2, 2017 fokus på polyfarmaci til mennesker i palliative forløb. Temaet belyses via en række artikler fra erfarne sundhedsprofessionelle og forskere.


24.07.2017

Sygeplejersker skal sætte fokus på hele familien ved kræftsygdom
Et internationalt samarbejde mellem REHPA, OUH og Griffith University, Australien arbejder for at udbrede ”familiesygepleje”, som har fokus på hele familien, når et menneske behandles for kræft.


16.07.2017

Hjertepatienter får ingen rådgivning om sex og samliv
Sex og samliv er en vigtig del af mange menneskers liv og seksuelle problemer kan give forringet livskvalitet.


11.07.2017

Specialiseret palliativ indsats i DK har udviklet sig. Men ikke nok til at opfylde behovet
Ny opgørelse viser at det hovedsageligt er kræftpatienter, der henvises til hospice, de palliative afdelinger og de specialiserede palliative teams.


6.07.2017

Sorgvejviser.dk afløser Sorgstøtteguiden
En ny hjemmeside fra Det Nationale Sorgcenter giver samlet oversigt over sorgstøttetilbud til efterladte. Samtidig lukker REHPAs Sorgstøtteguide.


20.06.2017

Invitation: Temadag om palliativ indsats til børn og unge i Danmark
REHPA, Hospice Forum Danmark og Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker inviterer til temadag om lindrende indsats for familier med børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende tilstande


19.06.2017

Festlig åbning af REHPA med efterfølgende professortiltrædelser
REHPA er nu officielt åbnet som Danmarks nationale Videncenter for Rehabilitering og Palliation


14.06.2017

Podcast om “mapping” af palliative tilbud
Lyt til professor Helle Timm, REHPA og professor David Clark, University of Glasgow, der i denne podcast diskuterer formål og udfordringer ved “mapping” af palliative tilbud


7.06.2017

Dødsfald blandt de ældre borgere sker hyppigst hjemme
Nyt notat fra REHPA viser opgørelse over dødsted for danskere for årene 2012-2014


2.06.2017

Ny guide til screening for angst og depression skal hjælpe hjertepatienter
Et nyt screeningsværktøj skal hjælpe fagpersoner på hospitaler og kommuner med at screene hjertepatienter for angst og depression


29.05.2017

Gartner modtager hæderspris for sygehushaven i Nyborg
Havekulturfonden fremhæver udemiljøets positive betydning for patienters behandling og livskvalitet ved for første gang at tildele sin hæderspris til en hospitalsansat


23.05.2017

15. EAPC Verdenskongres i Madrid satte bl.a. fokus på tidlig palliation
The European Association for Palliative Care (EAPC) holdte den 18.-20. maj deres 15. verdenskongres, og det blev igen en meget vellykket kongres, denne gang med over 3000 deltagere


22.05.2017

Center for Kræft og Sundhed blev fejret med fantastisk dag om kommunal rehabilitering
Center for Kræft og Sundhed København kan i 2017 fejre 10 års jubilæum, og det blev markeret med et fagligt seminar den 28. april 2017 i De Gamles By i Købehavn


17.05.2017

Invitation til REHPAs åbning og tiltrædelsesseminar
Fredag den 9. juni 2017 fejrer REHPA officiel åbning, som efterfølges af et professortiltrædelsesseminar for centerleder, professor Ann-Dorthe Zwisler og adjungerede professorer David Clark og Rod Taylor (SDU)


16.05.2017

Miniseminar om natur i sundhedsarkitektur og uddeling af hæderspris
REHPA inviterer til miniseminar den 24.maj om natur i sundhedsarkitektur i anledning af Havekulturfondens overrækkelse af hæderspris til Nyborg Sygehus’ gartner


15.05.2017

REHPAs årsrapport giver stemme til patienten, gør status og peger fremad
Læsevenligheden er højt prioriteret i REHPAs årsrapport for 2016. Glæd dig til at læse den!


11.05.2017

Ny hjemmeside i luften
Vi er glade og stolte af at kunne præsentere vores nye hjemmeside, som netop er gået i luften


05.05.2017

Ny viden er vitaminer i et videncenter
REHPAs forskere deltager aktivt i at få og bidrage med ny viden om rehabilitering og palliation på konferencer med internationale eksperter og forskere


23.03.2017

Langt de fleste børn dør på hospitalet, og langt de fleste dør i første leveår
Et nyt notat fra REHPA sætter tal på antallet af børn og unge, der dør i Danmark, og giver en oversigt over dødssted og dødsårsagerne


14.03. 2017

Rehabilitering og palliation er ujævnt prioriteret i tværsektorielle aftaler
En REHPA-analyse viser, at der generelt er større fokus på rehabilitering end på palliation


01.03.2017

Master i Rehabilitering ved SDU videreføres af REHPA
Jette Thuesen bliver ny studieleder på Master i Rehabilitering, SDU


15.02.2017

Rehabilitering støtter mænds Fighting Spirit
Rehabilitering hjælper mænd med prostatakræft med at håndtere sygdommen


10.02.2017

REHPA og Lukashuset i DR TVA
Som led i REHPAs formidling af forskningsbaseret viden, har DR bragt et indslag med afsæt i en videnskabelig evalueringsrapport om børnehospice.


09.02.2017

Lukashuset giver ro og stabilitet til familier i kaos
Danmarks første hospice for børn og unge, Lukashuset åbnede den 1. november 2015, og godt et år efter har REHPA evalueret den palliative indsats i Lukashuset


27.01.2017

Et trygt og værdigt liv med demens
Ny national demenshandlingsplan fra Sundheds- og Ældreministeriet


27.01.2017

Praktiserende læger skal spille mere aktiv rolle i kræftpatienters forløb
Nyt udspil fra Kræftens Bekæmpelse og PLO om praktiserende lægers indsats overfor kræftpatienter


19.01.2017

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine 2017-2019 er åben for ansøgninger
Ansøgningsfrist er 15. marts 2017


17.01.2017

Tilbud til unge kræftramte – intens uge med træning, viden og samvær
Rehabilitering hos REHPA for kræftramte på 18-40 år