Adresser

Oversigt

  1. ← Organisation

REHPA har hovedadresse i Nyborg, men har også kontorer i København, Aalborg, Aarhus og Holbæk.

NYBORG

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
OUH Sygehusenheden Nyborg
Vestergade 17
5800 Nyborg

Find vej til REHPA Nyborg via Google Maps

AALBORG

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Aalborg Universitet
Kroghstræde 5, lokale 39
9220 Aalborg Øst

Find vej til REHPA Aalborg via Google Maps

AARHUS

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
DEFACTUM
P.P. Ørums Gade 11, bygning 1b
Århus C

Find vej til REHPA Århus via Google Maps

HOLBÆK

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Holbæk Sygehus
Forskningens Hus
Sofievej 13 – indgang E1
4300 Holbæk

Find vej til REHPA Holbæk via Google Maps

KØBENHAVN

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Studiestræde 6
1455 København K

Find vej til REHPA København via Google Maps