Advisory Board

Oversigt

 1. ← Organisation

REHPA har tilknyttet et Advisory Board med ca. 20 medlemmer, som sikrer videncentret et tæt og formaliseret arbejde med relevante forsknings- og vidensinstitutioner, primær- og sekundærsektor og andre organisationer fra hele landet.

Advisory Board spiller en aktiv og afgørende rolle som sparringpartner, og medlemmerne er ambassadører for videncentret ved at bidrage til det rette flow i videnspredningen fra og til REHPA og egne miljøer.

TVÆRFAGLIG SPARRINGSPARTNER

Panelet er sammensat, så det repræsenterer tværfaglig viden og tværfaglige kompetencer inden for både rehabilitering og palliation. Det er REHPAs rådgivende styregruppe, som godkender medlemmernes sammensætning og udpeger formanden for to år ad gangen.

Advisory Board mødes to gange årligt.

MEDLEMMER


 C

 • Christian Bartholdy, Centerchef, Herlev Kommune, Center for Omsorg og Sundhed
 • Christian Harsløf, Direktør, Roskilde Kommune
 • Claus Vinther Nielsen, Klinisk professor, læge, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU

H

 • Henning Langberg, Professor, Cand.scient., fysioterapeut, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet og Københavns Kommune

I

 • Ingelise Juhl, Leder, Syddjurs Kommune
 • Irene Ravn Rossavik, Chef, Sundhedscentret, Esbjerg Kommune

J

 • Jannie Fogh Kristensen, Leder, Rehabiliteringsenheden, Randers Kommune
 • Jeanette Præstegaard, Docent, fysioterapeut, ph.d., Absalon
 • Jens Søndergård, Professor, læge, Forskningsenheden for Almen Medicin, SDU
 • Jette Vibe-Petersen, Centerchef, læge, Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune
 • Jørn Herrstedt, Professor, overlæge, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital

K

 • Kim Petersen, Rektor, Diakonissestiftelsen, sygeplejerske og sosu-uddannelserne
 • Kirsten Halskov Madsen, Lektor, cand.cur., VIA Sygeplejerskeuddannelsen

L

 • Lene Henriksen, Leder, Rehabiliteringen, Kerteminde Kommune
 • Lene Paaske, Sundhedskonsulent, Greve Kommune
 • Lis Adamsen, Professor, sociolog, sygeplejerske, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning
 • Lisbet Due Madsen, Hospiceleder, cand.cur., sygeplejerske, Arresødal Hospice

M

 • Mai-Britt Guldin, Postdoc, psykolog, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Folkesundhed, AU
 • Margit Lundager, Forstander, Kildevæld Sogns Plejehjem
 • Mef Christina Nilbert, Forskningschef, læge, Kræftens Bekæmpelse
 • Merete Bech Poulsen, Oversygeplejerske, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital
 • Michael Hviid Jacobsen, Professor, sociolog, Aalborg Universitet, SAMF
 • Mogens Hørder (formand), Professor, læge, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU
 • Mogens Lytken Larsen, Professor, klinisk overlæge, Forskningsenhed for Ulighed i Hjertesundhed, Aalborg Universitetshospital

N

 • Niels Christian Hvidt, Professor, teolog, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

P

 • Per Sjøgren, Klinisk professor, overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Finsencentret, Rigshospitalet

U

 • Uffe Juul Jensen, Professor, filosof, Institut for Filosofi, AU