REHPAs historie

Oversigt

  1. ← Presse

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation blev etableret i 2014 som en fusion af det tidligere Palliativt Videncenter og RehabiliteringsCenter Dallund.

REHABILITERINGSCENTER DALLUND

RehabiliteringsCenter Dallund åbnede i 2001 på det fynske slot Dallund som et rehabiliteringstilbud for kræftpatienter som en del af Kræftens Bekæmpelse. Midt i 2015 lukkede RehabiliteringsCenter Dallund, da lokaliteterne og kapaciteten på slottet ikke var tidssvarende.

RehabiliteringsCenter Dallund har dog gennem alle årene været en væsentlig aktør i udviklingen af rehabilitering til mennesker med kræft. Erfaringerne og forskningen fra RehabiliteringsCenter Dallund danner grundlag for det videre arbejde med rehabilitering i Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Læs Kræftens Bekæmpelses evalueringen af Dallunds væsentlige arbejde over 10 år

PALLIATIVT VIDENCENTER

Palliativt Videncenter (PAVI) blev indviet den 27. februar 2009 med formålet: At sikre udvikling, høj faglig kvalitet og videndeling om den palliative indsats i Danmark.

PAVI blev etableret som et samarbejde mellem seks parter: TrygFonden, Dansk Selskab for Palliativ Medicin, Foreningen for Palliativ Indsats, Hospice Forum Danmark, Kræftens Bekæmpelse og Ledergruppen for hospicer, palliative teams og -afdelinger.