At være videncenter

REHPA bidrager til at udvikle "bedste praksis" for dansk rehabiliterings- og palliationsindsats ved at skabe overblik over centrale aktører og ny viden på området.

At være videncenter indebærer, at vi skaber ny viden bl.a. gennem litteraturstudier, empiriske undersøgelser og spørgeskemaundersøgelser. REHPA har flere ph.d.-forskere tilknyttet, og vi udfører også større registerbaserede studier og dokumenterer kliniske og/eller organisatoriske tiltag.

UDGIVELSER

Vi udgiver årligt en række rapporter og bøger, notater og artikler om forskningsprojekter inden for rehabilitering og palliation. I mange tilfælde kan rapporterne downloades gratis i pdf.

Få et overblik over pjecer, rapporter, bøger mv., som REHPA er afsender på.

Det er yderligere muligt at søge i SDU-databasen PURE (forskningsregistrering) og se samtlige publikationer fra REHPA.

NETVÆRK

REHPAs medarbejdere er involveret i mange projekter og netværk med højt kvalificerede fagpersoner, som bidrager til en kvalificeret dialog om udviklingen på rehabilitering- og palliationområdet.

Vi går forrest med at dele vores viden i en lang række forskningsprojekter, arbejdsgrupper og netværk, ligesom vi arrangerer og afholder temadage, seminarer og konferencer.

Hold dig gerne orienteret ved at få vores nyhedsbrev eller kig i aktivitetskalenderen.

Du er også velkommen til at følge, kommentere og dele vores opslag på de sociale medier:
Facebook, Twitter og LinkedIn.