Myndighedsbetjening

REHPA's medarbejdere deltager løbende i faglig udvikling og rapportering i forbindelse med projekter og arbejdsgrupper mv.

Myndighedsbetjening rummer alle typer af opgaver, som REHPA varetager for  offentlige myndigheder. Det kan fx være kortlægninger, udredninger og evalueringer, planlægning og gennemførelse af arrangementer. Til myndighedsbetjening regnes også deltagelse i udvalgsarbejde, høringssvar mv.

REHPA har bl.a. bidraget med myndighedsbetjening for følgende parter:

  • Folketinget
  • Sundheds- og Ældreministeriet
  • Sundhedsstyrelsen
  • Danske Regioner
  • Kommuner
  • Enkelte institutioner fx hospice, sygehus og plejehjem
  • Internationale samarbejdspartnere fx i forbindelse med kortlægninger og udredninger