Nyheder fra 2016

21.12.2016

Hvornår og hvordan skal rehabilitering og palliation foregå?

Der er øget fokus på at koordinere og integrere rehabilitering og palliation både internationalt og i Danmark. Men hvad er begrundelserne for en øget sammenhæng…
20.12.2016

Døende hjertepatienter får næsten ingen hjælp

"Patienter med hjertesvigt lever deres sidste tid med betydelige fysiske, psykiske og eksistentielle problemer. De kan have angst og depression helt inde på livet. Fremskreden…
13.12.2016

Helle Timm genindtræder i sit professorat med særlige opgaver i palliation

Helle Timm genindtræder som professor med særlige opgaver i palliation pr. 1. januar 2017. Helle bliver samtidig faglig leder af REHPAs forskningsgruppe inden for palliation…
10.12.2016

REHPA sponsorerer to pladser på kursus om palliativ rehabilitering i Oxford

This course will be suited to Qualified Physiotherapists and Occupational Therapists working in the community or the acute setting where a percentage of their caseload…
09.12.2016

Etiske overvejelser om selvbestemmelse og palliation ved livets afslutning

Det Etiske Råd er kommet med en udtalelse om etiske overvejelser om selvbestemmelse ved livets afslutning. Udtalelsen er i rapportform og indeholder diskussion om nogle…
23.11.2016

Familiesygepleje har fokus på hele familien, når sygdommen rammer

Familiesygepleje handler grundlæggende om at se patienten, men ”tænke familie”. Der er en stigende erkendelse af, at patientens pårørende er en vigtig ressource i alle…
22.11.2016

Rehabilitering til hjertepatienter skal tage afsæt i den enkelte patients konkrete situation og behov

Af Birgitte Hornhaver, Statens Institut for Folkesundhed Hvornår er en hjertepatient sårbar med særlige behov for rehabilitering? Er det, hvis vedkommende står uden et socialt…
18.11.2016

Satspuljemidler til rehabilitering og palliation

Med aftalen er partierne bl.a. enige om at afsætte 80 mio. kr. over de næste fire år til at styrke den palliative indsats over for…
27.10.2016

Palliation ved fremskreden hjertesygdom

Patienter med fremskreden hjertesygdom er ofte plaget af stor fysisk og psykisk lidelse, men alligevel mangler der organisering og viden i forhold til den palliative…