02.06.2020

Nyt notat: Arkitektur og omgivelser kan lindre livet for mennesker med livstruende sygdom

Hvad betyder omgivelserne for mennesker ramt af livstruende sygdom? Hvad har arkitektur og lindring med hinanden at gøre? De spørgsmål har været centrale i projektet ”Arkitektur & Lindring”, som nu er afsluttet med udgivelse af Arkitektur & Lindring, REHPA Notat nr. 7, 2018

Projektet har været et samarbejde mellem REHPA og Realdania og er forløbet i 3 faser:

  • Formidling af designprincipper for “Det Gode Hospice” og udvikling af hjemmesiden arkitektur-lindring.dk
  • Udvidelse af designprincipper, dialog og videndeling
  • Brug af viden om designprincipper i konkret byggeri og om-byggeri.

Alle erfaringerne fra projektet – og de konkrete designprincipper – er fortsat tilgængelige på REHPAs hjemmeside arkitektur-lindring.dk, og professor Helle Timm, der har været den gennemgående person i projektet, er sikker på, at den viden og de erfaringer, der er skabt i den 5-årige projektperiode vil leve videre på mange måder.

”Vi har arbejdet med arkitektur og lindring siden 2011, hvor det startede i det tidligere PAVI, Palliativt Videncenter, og vi har været en del af den udvikling, der er sket på området i samme periode. I stadig flere sammenhænge suppleres ”det effektive sundhedsvæsen” med en mere humanistisk forståelse af betydningen af ikke bare funktionelle men også æstetiske, imødekommende og ”rummelige” omgivelser: Arkitektur, design, kunst, musik og fortællinger anerkendes som en del af heling og lindring – og arbejdsglæde. Det kan være på store sygehuse, plejehjem, dagcentre, hospicer, m.v.”, fortæller Helle Timm.

REHPA arbejder videre med helende og lindrende arkitektur, design, m.v. og håber at få midler til et ph.d.-projekt, der skal udvikle nye strategier til at inddrage viden og brugere i byggerier for mennesker ramt af livstruende sygdom. Afsættet er forskningsbaseret viden om, at omgivelser naturligvis har betydning, og målet er at bidrage til at højne kvaliteten af fremtidig sundhedsarkitektur og sikre, at arkitekturen passer til dem, der bruger den: Patienter, pårørende og personale. Læs mere om projektet: Sundhedsarkitektur for patienter, deres pårørende og personalet

Læs mere