13.11.2019

Se oplæg fra Karen la Cours professortiltrædelse

Fredag den 28. september 2018 blev en faglig festdag hos REHPA, da professor Karen la Cour tiltrådte som professor i rehabilitering og palliation ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU. I sin tiltrædelsesforelæsning tog Karen la Cour os med på en rejse gennem mange års dedikeret forskning inden for rehabilitering og palliation til mennesker med kræft. Karen la Cour og dagens andre oplægsholdere tog os alle med på en tur gennem kræftrehabilitering og hermed også en præsentation af status, udfordringer, forskning, patientinddragelse og resultater, fokus både på patienter og pårørende samt meget mere inden for felterne rehabilitering og palliation.

SE DAGENS FORELÆSNINGER

Professor, læge og institutleder ved Klinisk Institut Kirsten Kyvik byder velkommen til professortiltrædelsen på vegne af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.


Professor Karen la Cours tiltrædelsesforelæsning om ”Liv, aktivitet og kræft”, hvor hun redegør for de emner, relationer og visioner, som Karen la Cour står for inden for feltet rehabilitering og palliation.


Professor emeritus Lennart Nordenfelt fra Ersta Sköndal Bräcke University Collage taler om “Human health and ability”.


Centerchef Jette Vibe-Petersen, Center for Kræft & Sundhed i Københavns Kommune taler bl.a. om behov for samarbejde på tværs af organisationer og fagligheder, om kommunernes kommendes brug af PRO (patient-rapporterede oplysninger) og om kommunernes fremtidige opgaver inden for rehabilitering og palliation inden for ”det nære sundhedsvæsen”.


Professor Helle Ploug-Hansen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet taler om humanistisk rehabiliterings- og palliationsforskning, der åbner mulighed for at beskrive, forstå, forklare og at fortælle menneskers oplevelser, erfaringer og handlinger i forbindelse med sygdom og lidelse i deres komplekse og foranderlige sociale og kulturelle kontekster.


Dekan Ole Skøtt, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Syddansk Universitet afrunder dagen og takker oplægsholderne for dagens spændende og indsigtsfulde præsentationer.