17.11.2019

Nyt skema skal hjælpe med at identificere mennesker med palliative behov

SPICT™-skemaet hjælper sundhedspersonalet med at finde de mennesker, der er i risiko for at dø af deres sygdom, og som har behov for palliativ indsats.

SPICT™ er en guide til at afdække, hvorvidt mennesker er i risiko for, at deres tilstand forværres eller for at dø og derfor kan have behov for palliativ og understøttende indsats. Sundhedsstyrelsen skriver i ”Anbefalinger for den palliative indsats”, 2017:

”Det anbefales, at der i kommunale sundhedstilbud, i almen praksis og på sygehuse arbejdes systematisk med redskaber som SPICT, der kan understøtte en tidlig og rettidig identifikation af patienter med palliative behov.”

I Danmark har vi et særligt sundhedspolitisk fokus på at udvikle basal palliativ indsats, men vi mangler redskaber til at identificere mennesker med behov for palliativ indsats. Derfor har REHPA i en tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe oversat og tilpasset SPICT™ -værktøjet til dansk og til danske forhold.

Et valideret redskab til alle sygdomme – ikke kun kræft

SPICT™-skemaet kan downloades gratis fra hjemmesiden 
https://www.spict.org.uk/the-spict/spict-dk/

Det validerede redskab har vist sig at kunne identificere de patienter, som har brug for en holistisk behovsvurdering samt behov for planlægning af pleje og behandling.
Guiden, der fylder én side, er udviklet som et skema til brug på basalt palliativt niveau. Det vil sige i almen praksis, i hjemmesygeplejen, på plejecentre og på hospitalsafdelinger uden specialiseret palliativ indsats. Værktøjet kan bruges til alle patienter med livstruende sygdom, dvs. ikke kun kræft.

Læs mere om SPICT™-skemaet

REHPA har udgivet et notat om SPICT™-skemaet: Supportive & Palliative Care Indicators Tool (SPICT™) – Oversættelse til dansk – 2. udgave

Guiden er udarbejdet ved University of Edinburgh, som også har fungeret som sparringspartnere i oversættelsesprocessen. Læs mere om skemaet her: https://www.spict.org.uk/the-spict/spict-dk/

Kontaktpersoner