Nyheder fra 2020

12.11.2020

Anbefalinger til senfølger efter COVID-19

Formålet med Sundhedsstyrelsens anbefalinger er at beskrive: Senfølger efter COVID-19, herunder typen af senfølger og disses alvorlighed Hvordan senfølger bedst håndteres i sundhedsvæsnet ved beskrivelse…
05.11.2020

REHPA og Holbæk Sygehus har fælles fokus på rehabilitering og palliation i det nære sundhedsvæsen

Holbæk Sygehus er et de fire akutsygehuse i Region Sjælland, og sygehuset er bl.a. kendt for sit Medicinsk Fælles Ambulatorium, hvor patienter med folkesygdomme som…
02.11.2020

Videoer fra konferencen DEM-REHAB

Formålet med dagen var at præsentere resultater og erfaringer fra projektet DEM-REHAB og diskutere muligheder og udfordringer i videre udvikling af rehabilitering ved demens (let…
29.10.2020

CKSK udgiver nyhedsbrev om status på kommunal kræftrehabilitering

For alligevel at markere Jettes flotte indsats, udgiver CKSK i stedet oplægsholdernes bidrag som artikler. Artiklerne er opdelt i 2 temaer: Er forløbene i CKSK…
28.10.2020

Spørgeskemaundersøgelse til hjertestopoverlevere

I Danmark er der heldigvis flere og flere mennesker, der overlever et hjertestop uden for hospitalet. Vi er blevet rigtig gode til at iværksætte hurtig…
23.10.2020

Livsfortællinger - nyt REHPA-forløb

Forløbene skal hjælpe deltagerne med at stå bedre fast i livet med alvorlig sygdom – via egne og andres fortællinger. Forskningsklinikken REHPA tilbyder to gruppebaserede…
08.10.2020

Det særlige ved hospicepraksis

Vibeke Graven har i et postdoc-forløb ved REHPA udforsket praksis på danske hospicer gennem deltagende observation på tre hospicer og sammen med professor Helle Timm,…
08.10.2020

Helle Timm fratræder som forskningsgruppeleder i REHPA

Helle Timm er og har været en vigtig grundpille i opbygningen og udviklingen af REHPA som nationalt videncenter, siden REHPA blev dannet i 2015. Her…
28.09.2020

OMSORG: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, temanummer om palliativ indsats på hospitalet

Hospitalerne har en vigtig opgave i den palliative indsats, og det er omdrejningspunktet for nyeste nummer af tidsskriftet OMSORG. Samtidigt er det et væsentlig forskningsfelt…
17.09.2020

Ny hvidbog om rehabilitering udkommer i 2021

Rehabilitering er et felt i markant udvikling, både hvad angår aktører, definitioner, brugerinvolvering mv. Den seneste danske hvidbog udkom i 2004, og VELUX FONDEN har…
1 2 4