Nyheder fra 2021

12.02.2021

REHPA søger ny videncenterchef

Vi søger nu en kompetent og dedikeret videncenterchef, der får det overordnede ansvar for, at REHPAs aktiviteter, drift og økonomi lever op til de forpligtigelser,…
11.02.2021

Ny leder af Forsknings- og Videndelingsgruppen

Kristoffer Marså er uddannet lungemediciner og har haft fokus på rehabilitering og palliation af primært patienter med KOL og lungefibrose. Hos REHPA skal Kristoffer Marså…
10.02.2021

Workshop om social ulighed i rehabilitering og palliation til mennesker med kræft

COMPAS projektets arbejdspakke 5, omhandler kommunalt baseret rehabilitering og palliation til mennesker med fremskreden kræft, der er socialt sårbare og/eller oplever social ulighed. REHPA er…
18.01.2021

REHPA anbefaler model for rehabilitering ved demens

Den foreslåede model lægger op til en systematisk tværsektoriel tilgang til rehabilitering for mennesker, der har demens i let til moderat grad, for at sikre…