Spring til hovedindhold

10. nationale kongres: Total smerte – total omsorg?

Foreningen for Palliativ Indsats’ 10. nationale kongres den 3.-4. marts 2022 har temaet “Total pain – total care? Total smerte – total omsorg?”

Allerede i 1964 brugte Cicely Saunders, grundlæggeren af St. Christopher’s Hospice, begrebet ”total pain” til at beskrive de indbyrdes forbundne fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle/åndelige dimensioner af alvorligt syge og døendes smerter, og understregede at ”total pain” må mødes med ”total care”, med en bred tværfaglig indsats. Begrebet ”total smerte” blev også centralt i opbygningen af den palliative indsats som et særligt fagområde.

Kongressen vil sætte fokus på begrebet ”total pain”, dets historie og nutidige relevans. Hvad var det en reaktion på? Hvilken betydning har den ændrede samfundsmæssige kontekst for forståelsen af ”total pain”? Er der fare for en alt for individualistisk tydning, som underkender både den familiemæssige og samfundsmæssige betydning for patientens oplevelse af smerte? Kan brugen af ordet ”pain” (smerte) skjule, at der ofte er tale om lidelse, dvs. vilkår i tilværelsen, der ikke kan lindres? Kan begrebet ”total pain” være et værn mod forestillingen om, at detaljerede kliniske retningslinjer måske ikke nødvendigvis bliver til bedre omsorg og pleje? Kan ”total smerte – total omsorg” blive totalitær? Hvordan sørger vi for, at indsatsen bliver tværfaglig og ikke reduceres til flerfaglig?

Målgruppe

Praktikere i det palliative felt.

Program

Download programmet for kongressen som PDF

Kongressen finder sted den 3.-4. marts 2022.

Pris og tilmelding

Prisen afhænger af, om du er medlem af Foreningen for Palliativ Indsats eller ej, antal dage du deltager, og om du overnatter.

Du er først tilmeldt, når du har gennemført tilmelding og fuld betaling via nedenstående link.

Tilmeldingen er bindende, med følgende afbestillingsregler:

  • Afbestilling inden 4. januar – 100% refundering
  • Afbestilling mellem 4. januar og 15. februar – 25% refundering
  • Afbestilling efter 15. februar – ingen refundering

Tilmeld dig på:

https://trinity.nemtilmeld.dk/240/

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 14. februar 2022 kl. 23:55