Spring til hovedindhold

AFLYST 10. nationale kongres: Total pain – total care?

Foreningen for Palliativ Indsats afholder den 10. nationale kongres den 3.-4. juni 2021 med temaet: Total pain – total care? Total smerte – total omsorg? på Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia.

Grundet restriktioner i forbindelse med forebyggelse af COVID-19-smitte er arrangementet aflyst. Find yderligere oplysninger om refundering af deltagergebyr på Foreningen for Palliativ Indsats’ hjemmeside

Foreningen for Palliativ Indsats’ 10. nationale kongres den 3.-4. juni 2021 har temaet Total pain – total care? Total smerte – total omsorg?

Allerede i 1964 brugte Cicely Saunders, grundlæggeren af St. Christopher’s Hospice, begrebet ”total pain” til at beskrive de indbyrdes forbundne fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle/åndelige dimensioner af alvorligt syge og døendes smerter, og understregede at ”total pain” må mødes med ”total care”, med en bred tværfaglig indsats. Begrebet ”total smerte” blev også centralt i opbygningen af den palliative indsats som et særligt fagområde.

Kongressen vil sætte fokus på begrebet ”total pain”, dets historie og nutidige relevans. Hvad var det en reaktion på? Hvilken betydning har den ændrede samfundsmæssige kontekst for forståelsen af ”total pain”? Er der fare for en alt for individualistisk tydning, som underkender både den familiemæssige og samfundsmæssige betydning for patientens oplevelse af smerte? Kan brugen af ordet ”pain” (smerte) skjule, at der ofte er tale om lidelse, dvs. vilkår i tilværelsen, der ikke kan lindres? Kan begrebet ”total pain” være et værn mod forestillingen om, at detaljerede kliniske retningslinjer måske ikke nødvendigvis bliver til bedre omsorg og pleje? Kan ”total smerte – total omsorg” blive totalitær? Hvordan sørger vi for, at indsatsen bliver tværfaglig og ikke reduceres til flerfaglig?

Målgruppe

Praktikere i det palliative felt.

Program

Download programmet for kongressen som PDF

Kongressen starter torsdag den 3. juni 2021 kl. 9.30 og slutter fredag den 4. juni 2021 kl. 15.25

Pris og tilmelding

Tilmelding er bindende og først gyldig, når det fulde beløb er betalt.

Tilmeld dig på: https://trinity.nemtilmeld.dk/218/

Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 1. april 2021 kl. 23:55