Spring til hovedindhold

14. nationale rehabiliteringskonference

Rehabilitering i Danmark 2022 – hvor er vi på vej hen?

Med afsæt i den nye hvidbog vil den 14. nationale rehabiliteringskonference den 12. maj 2022
søge at “oversætte” fra begreb til praksis og skabe rum for refleksion hos deltagerne.
Hvilken betydning har det for praksis, at vi nu har en ny definition? Hvordan er vilkårene for
rehabilitering i fremtiden?

Målgruppe

Alle der beskæftiger sig med rehabilitering indenfor sundheds- og socialområdet, arbejdsmarked og uddannelse, samt velfærdsteknologi og hverdagsliv med sport, fritid, kultur og samspil med civilsamfund og frivilligt arbejde.

Program

Den 14. nationale rehabiliteringskonference har tre dele:

  • Introduktion af den nye hvidbog om rehabilitering
  • Arbejde med anbefalinger så man kan gå hjem med ideer til, hvordan disse omsættes i
    praksis
  • Et afsluttende visionært indlæg.

Formen er oplæg og fire mellemliggende grupperefleksioner ved bordene. Refleksionerne
opsamles af sekretærer ved de enkelte borde, så observationspunkter og ideer kan tage med i
den kommende rehabiliterings tænketanks arbejde.

Se hele det foreløbige program som PDF

Praktisk information

Deltagelse inkl. forplejning samt et eksemplar af den nye hvidbog: 1.250 kr.

Tilmelding senest den 20. april 2022.

Tilmelding er bindende – hvis du bliver forhindret i at deltage, kan en kollega deltage i dit sted.

Tilmeld dig via dette link