Spring til hovedindhold

5. Nationale Konference for Brugerinddragelse

Målgruppe

Målgruppen for konferencen er både patienter og pårørende, sundhedsprofessionelle, ledere og kvalitetsudviklere i sundhedsvæsenet samt politikere og organisationer, der interesser sig for brugerinddragelse.

Brugerinddragelse i et digitalt sundhedsvæsen

I de seneste år har man i kommuner og på hospitaler haft fokus på at involvere borgerne i udformningen af sundhedsvæsenet. Patienter og pårørende tager således del i udviklingen af strategier, arbejdsgange og prioriteringer for at sikre, at sundhedsvæsenet møder den enkelte borger, hvor de er – og på en måde, som giver mening for dem.

Samtidig digitaliseres sundhedsvæsenet i hidtil uset tempo. Konsultationer, behandlinger, kontroller, kommunikation og meget andet gennemføres helt eller delvist digitalt. Men hvordan kan brugerinddragelse og digitalisering spille hinanden gode? Hvad er mulighederne og begrænsningerne? Hvordan sikrer vi, at digitaliseringen understøtter reel brugerinddragelse? Og hvilke potentialer til styrket inddragelse rummer digitaliseringen, hvis vi griber det rigtigt an?

Det sætter vi fokus på, når Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL, ViBIS og Danske Patienter for femte gang afholder den Nationale Konference om Brugerinddragelse. På konferencen dykker vi ned i den eksisterende viden om brugerinddragelse i en digital kontekst. Vi præsenterer gode eksempler fra praksis, og vi drøfter de udfordringer, der kan opstå, når man flytter behandling, udredning og dialog fra kendte, fysiske rammer til en helt ny, digital kontekst. Sidst men ikke mindst byder vi op til debat om både ulighed, empowerment og ressourceforbrug relateret til digital inddragelse på det individuelle og organisatoriske plan.

Tilmelding

Tilmelding sker via Conference Manager, hvor du også kan læse mere om konferencen.

Tilmeldingen foregår efter først til mølle-princippet. En foretaget tilmelding er bindende, men pladsen kan overdrages til en kollega, hvis tilmeldte deltager selv bliver forhindret. I kan selv ændre i tilmeldingen via link i bekræftelsesmailen. Når systemet ikke længere tillader ændring, kan I sende en mail til student, Sille Marie Vesterby Sørensen, SMVS@kl.dk – som så vil være behjælpelig.