Spring til hovedindhold

Åndelig og eksistentiel omsorg – mennesket med demens i plejebolig

På dette kursus er der fokus på de eksistentielle og åndelige behov, som mennesker med demens har, selvom deres kognitive evner kan være reducerede på grund af demenssygdommen.

Mennesker med demens, som bor i plejebolig, har ligesom alle andre brug for at blive mødt i eksistentielle og åndelige behov. Mange ved, at ”det bliver den sidste bolig”, hvilket ofte rejser tanker om liv og død. Men hvor stort er det åndelige og eksistentielle behov, når ens kognitive evner er reducerede, og man måske ikke giver udtryk for det verbalt? Hvilke tanker gør de pårørende sig, når de må hjælpe deres familiemedlem til at bo på et plejehjem – hvordan tales der om skyld og samvittighedskvaler?

Religiøsitet og eksistentielle spørgsmål er ofte tabubelagt og ‘et personligt anliggende’, som vi ikke har et sprog for. Temadagen sætter fokus på, hvordan identiteten bliver påvirket, når et menneske får demens, og hvilke eksistentielle udfordringer det giver. Der skal skabes en forståelsesramme for, hvad åndelig og eksistentiel omsorg er, og hvordan man kan opfylde åndelige og eksistentielle behov for beboere med demens på plejehjem.

Find program for dagen: https://videnscenterfordemens.dk/da/kursus/aandelig-og-eksistentiel-omsorg-mennesket-med-demens-i-plejebolig

Målgruppe

Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, musikpædagoger og -terapeuter, demenskonsulenter, præster, kirkemusikere og andre, som møder mennesker med demens i plejebolig.

Praktisk information

Tilmeld dig via linket:

https://www.conferencemanager.dk/aandeligogeksistentielomsorg2022/signup