Spring til hovedindhold

Årskursus 2022 for Demenskoordinatorer i Danmark

Viden der kan omsættes til handling i praksis, er viden, der virker! Små forandringers styrke og gennemslagskraft

Målgruppe

Målgruppen for Årskurset er demenskoordinatorer og demenskonsulenter. DKDK har erfaring for, at nøglepersoner på demensområdet i kommuner og på plejecentre, kommunale ældrechefer, fagligt personale i gerontopsykiatri, fagpersonale på hospitaler, ved udredningsenheder og uddannelsesinstitutioner mv. år efter år deltager i Årskurset.
Alle deltagere er velkomne og får elektronisk deltagerbevis.

Om programmet

Vi stiller i hovedoplæggene skarpt på temaer som Relationsdannelse som fagligt redskab, Belastningspsykologi og forebyggelse af udbrændthed, Mellem magt og omsorg, Sundhed og omsorg, Hvem sætter dagsordenen for vores arbejde, og hvordan vi får skabt forandringer, der har betydning for borgerne.

Professor Gunhild Waldemar åbner Årskurset onsdag d. 14. september med et oplæg om sundhed og sygdom hos mennesker med demens, og social- og ældreminister Astrid Krag taler om den nye ældrelov og demensområdet torsdag d. 15. september.

Ud over de ni hovedforedrag kan du vælge tre ud af 14 seminarer – der enten uddyber et hovedforedrag fra en mere praksisnær vinkel, eller tager en helt anden problemstilling op. Seminarerne er planlagt med et fagligt oplæg, der lægger op til dialog, vidensdeling og erfaringsudveksling. Vi håber, at I som deltagere vil bidrage med holdninger, praksiseksempler og perspektiver – og selvfølgelig også gerne ved at stille nye spørgsmål.

Udstillere og demensmarked

Udstillere fra videnscentre og firmaer, der formidler hjælpemidler, sikkerhedsudstyr m.v. er inviteret. Udstillere besøges i de områder, hvor der også serveres kaffe.
Årskursets deltagere er meget velkomne til at fremlægge eget materiale og postere fra kommuner og projekter til fælles inspiration på ”demensmarkedet”.

Download invitationen for yderligere informationer om programmet for årskurset.

Pris

For medlemmer
Kursus 4.300 kr., overnatning i enkeltværelse 1.500 kr. – i alt 5800 kr.
Kursus 4.300 kr., overnatning i delt dobbeltværelse 900 kr. – i alt 5.200 kr.
Kursus 4.300 kr., uden overnatning 0 kr. – i alt 4.300 kr.

For ikke-medlemmer
Kursus 5.625 kr., overnatning i enkeltværelse 1.500 kr. – i alt 7.125 kr.
Kursus 5.625 kr., overnatning i delt dobbeltværelse 900 kr. – i alt 6.525 kr.
Kursus 5.625 kr. uden overnatning 0 kr. – i alt 5.625 kr.

Prisen dækker foredrag på tre faglige dage, to overnatninger i enkeltværelse, alle måltider inkl. drikke, middag samt generalforsamling i DKDK (alle er velkomne).

For at kunne deltage i Årskurset til medlemspris skal ansøgning om medlemskab være sekretariatet i hænde senest mandag d. 8. august. Læs mere om, hvordan du bliver medlem på demens-dk.dk

Tilmelding

Tilmelding foregår elektronisk via linket:

https://www.tilmeld.dk/dkdk2022/conference

NB: Husk at du skal tilmelde dig, selvom din deltagelse er forudbetalt.

Der er åben for tilmeldinger frem til 10. september 2022.