Spring til hovedindhold

Advance Care Planning (ACP)

Ønsker du at kunne afdække borgere eller patienters ønsker til fremtidig pleje og behandling? Advance Care Planning (ACP) er et redskab til systematisk samtale om ønsker til fremtidig pleje og behandling, og anbefales til brug af sundhedspersoner i kommuner og på hospital jf. samarbejdsaftalen for palliation i Region Midt.

Målgruppe

​Kurset er for dig der arbejder med borgere eller patienter med livstruende sygdom. Du er fx sosu-assistent, sygeplejerske, fysio- eller ergoterapeut og ansat i kommune eller på hospital.

Udbytte

Deltagelse på kurset giver dig:

 • Viden om hvorfor sundhedspersoner skal tale med borgere og patienter om fremtidig behandling og pleje
 • Kendskab til et konkret redskab til samtale om fremtidig pleje og behandling (ACP)
 • Viden om udførelse og tilrettelæggelse af ACP-samtale
 • Viden om hvornår der skal tilbydes en ACP samtale
 • Viden om konkrete redskaber til at klæde dine kollegaer på til at tilbyde ACP-samtale.

Det faglige indhold

​Advance Care Planning (ACP) – et redskab til systematisk samtale om fremtidig pleje og behandling.

 • ​Baggrund for ACP-samtale
 • Erfaringer med brug af ACP i klinisk praksis
 • Redskab til screening for delirium inden afholdelse af ACP
 • Didaktiske metoder til kompetenceudvikling af kolleger i praksis

  Undervisningen

  ​Kurset afholdes i et samarbejde mellem VIA og Fagligt selskab for palliationssygeplejersker. Kurset afholdes over en enkelt dag fra kl. 9-15.30. Dagen består dels af faglige oplæg og små korte drøftelser af ACP og omsætning til egen praksis.

  Kurset er inkl. fuld forplejning.

  Find mere information på via.dk

  Tilmelding

  Tilmeld dig på via.dk gennem dette link

  Senest tilmelding den 12. december 2022.