Spring til hovedindhold

Danske Kræftforskningsdage

Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Danish Comprehensive Cancer Center endnu en gang til Danske Kræftforskningsdage.

Et stærkt nationalt samarbejde på kræftområdet er en væsentlig del af grundlaget for en høj og ensartet kvalitet i forskning og behandling på tværs af forløb og områder. Derfor afholder Danish Comprehensive Cancer Center og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske Kræftforskningsdage. På landets største kræftkonference mødes klinikere, forskere, patientforeninger og beslutningstagere på tværs af sygdomsområder, forskningsdiscipliner og specialer. 

Med Danske Kræftforskningsdage ønsker vi at skabe rammerne for mere vidensdeling og større samarbejde på tværs af faggrupper, specialer og regioner – til gavn for patienterne. Dagene er en del af en samlet indsats, hvor vi arbejder for at forkorte vejen fra forskning til klinik på kræftområdet, en anledning til at nedbryde barrierer, sætte det nationale samarbejde på dagsordenen og skabe nye netværk. 

Postersession åbner den 13. august

Forud for konferencen kan deltagerne gå på opdagelse i de mere end 150 posters, der er udvalgt til at være en del af årets postersession. På grund af corona er postersessionen i år rykket online, så det er muligt at suge viden til sig fra skrivebordet på arbejdspladsen eller hjemme i sofaen.

Fredag den 13. august slår vi ‘dørene’ op, og deltagerne i Danske Kræftforskningsdage vil over de kommende fire uger kunne se de udvalgte posters og gå i dialog med forskerne bag. Forskerne har også mulighed for at knytte en kort videopræsentation til deres poster, hvor de kan præsentere deres resultater næsten, som hvis de stod fysisk på Odeon i Odense.

Alle konferencedeltagere modtager et link til postersessionen.

Program, 26. august

09:15-09:20
Velkommen

09:20-09:45
Åbningstale

09:45-11:15
Tidlig diagnostik og screening i Danmark?
Ordstyrer: Dorte Ejg Jarbøl

 • Snitfladen mellem tidlig diagnostik og screening
  Jens Søndergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
 • Effekt af screeningen for tarmkræft i Danmark
  Berit Andersen, Afdelingen for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers
 • Personlig screening for brystkræft
  Stig Bojesen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Tidlig diagnostik af kræft i almen praksis
  Frede Olesen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet
 • Fælles drøftelse på scenen

11:15-12:45
Kliniske studier bestemmer fremtidens kræftbehandling
Ordstyrere: Jens Overgaard, Michael Borre og Lise Bjerrum Thisted

 • Diagnostik af blærekræft
  DaBlaCa-8 Study: Comparison of White Light, Photodynamic Diagnosis, and Narrow-band Imaging in Detection of Carcinoma In Situ or Flat Dysplasia at Transurethral Resection of the Bladder.
  Ditte Drejer, Dansk Blærecancer Udvalg (DaBlaCa)
 • Strålebehandling af brystkræft
  DBCG HYPO Trial: Hypofractionated Versus Standard Fractionated Whole Breast Irradiation to Node-negative Breast Cancer Patients.
  Birgitte Vrou Offersen, formand Danish Breast Cancer Group (DBCG)
 • Målrettet behandling af myelomatose
  CARFI studiet: Carfilzomib ved tilbagefald af myelomatose efter højdosis melphalan med stamcellestøtte. 
  Henrik Gregersen, Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)
 • Målrettet behandling af hoved-halskræft
  DAHANCA 19: The Importance of the EGFr-inhibitor Zalutumumab for the Outcome After Curative Radiotherapy for HNSCC.
  Jesper Grau Eriksen, The Danish Head and Neck cancer Study Group (DAHANCA)
 • Udfordringer i rekruttering og samtykke til kliniske kræftforsøg
  Hvorfor deltager patienter i eksperimentelle kliniske studier, og hvilke barrierer er der for en lige adgang til at indgå i den tidlige kliniske forskning.
  Zandra Engelbak Nielsen, Klinisk sygeplejespecialist, Klinisk Forskningsenhed, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet og Katrine Toubro Gad, læge, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet

12:45-13:45
Frokostpause

13:45-15:15
Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset
Ordstyrer: Henrik Frederiksen

 • Identifying, organizing, and prioritizing content for a rehabilitation program among young adult cancer survivors: A Group Concept Mapping study
  Maria Aagesen, ph.d.-studerende, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
 • Serial circulating tumor DNA analysis to assess recurrence risk, benefit of adjuvant therapy, growth rate and early relapse detection in stage III colorectal cancer patients
  Tenna Vesterman Henriksen, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling
 • The effect of the Danish National colorectal screening program on detecting cancer for patients with diabetes
  Tinne Laurberg, post.doc, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital
 • Proton FLASH as normal tissue sparing radiation therapy in a mouse model
  Brita Singers Sørensen, Novo Nordisk Fond Professor, Dansk Center for Partikelterapi og Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitets Hospital, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, DCCC Stråleterapi
 • OptimalTTF-2: Optimering af Tumor Treating Fields behandling til patienter med første progression af glioblastom med kraniemodelerende kirurgi. Et nationalt, randomiseret og igangværende fase 2 studie
  Nikola Mikic, Læge, ph.d-studerende, Hjerne- og Rygkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitet Hospital, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
 • DCCL-PRO: Udvikling og pilotafprøvning af en interaktiv mobil-baseret
  applikation til national registrering af symptomer og senfølger efter behandling for brystkræft
  Pernille Bech, Projektsygeplejerske, Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital, DCCL – Nationalt Center for Brystkræftsenfølger
 • Capturing issues that matter the most to patients with metastatic melanoma to discuss with their physician
  Berit Kjærside Nielsen, Seniorforsker, DEFACTUM, Social, sundhed & arbejdsmarked, Region Midtjylland

15:15-15:45
Eftermiddagskaffe

15:45-17:15
Hvad bringer fremtiden?
Ordstyrere: Anders H. Lund og Cai Grau

 • Genetik og familiære kræftformer – Ny CRISPR-metode afdækker betydningen af genetiske varianter
  Claus Storgaard Sørensen, Gruppeleder, BRIC, Københavns Universitet
 • Ny anvendelse af gammel medicin
  Marja Jäättelä Professor, dr.med., Forskningsleder, Celledød og metabolisme, Kræftens Bekæmpelse, Center for Kræftforskning
 • Kunstig Intelligens og mønstergenkendelse i patologien
  Patricia Switten Nielsen. Post.doc.; Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital
 • Er fremtidens kirurgi automatisk kirurgi?
  Thiusius Rajeeth Savarimuthu, Professor SDU Robtics, Mærsk Mc-Kinney Møller Institutet
 • Hvis sundhedsdata er fremtidens olie, har vi så infrastrukturen til at udvinde den?
  Martin Bøgsted Professor, Klinisk Datavidenskab, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

17:15-17:40
Hemmelig “gæst” i salen

19:30-21:00 
Netværksmiddag
Middagen er målrettet klinikere, forskere, aktive i patientforeninger samt beslutningstagere indenfor sundhedsområdet.

Program, 27. august

09:00:-09:05
Velkommen tilbage

09:05-10:30
Corona og Kræft – Hvad har vi lært?
Ordstyrer: Karina Dahl Steffensen

 • Coronas betydning for incidens af kræft, indgang i kræftpakkeforløb samt konsekvenserne for stadie-forskydning
  Lina Mørch, gruppeleder, Kræftmonitorering og Farmakoepidemiologi, Center for Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse
 • Digitalisering i sundhedsvæsenet
  Coronas betydning for digitalisering i sundhedsvæsenet.
  Kristian Kidholm, Innovationsprofessor og forskningsleder, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), OUH
 • Ændringer i kræftbehandling og kontakten med patienterne under COVID-19-pandemien
  Patientperspektivet og øget udfordring med ulighed i sundhed
  Susanne Dalton, forskningsleder, Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS)
 • Coronas afledte konsekvenser for kræftpatienter
  Hvilke handlinger er der behov for i forhold til at adressere konsekvenser for patienter med kræft eller symptomer på kræft og er der erfaringer, som med fordel kan fastholdes efter corona?
  Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

10:30-12:00
Hvordan forbedrer vi overlevelsen
Ordstyrere: Pernille Jensen og Jesper Fisker

 • Hvad er de store udfordringer nu og i fremtiden på tværs af diagnosegrupperne? – et epidemiologisk overblik
  Mef Nilbert, Forskningschef, Kræftens Bekæmpelse

Hvor er vi på vej hen? Eksempler fra de nationale forskningscentre

 • Hvad skal der til for at forbedre overlevelsen for lungekræft?
  Ole Hilberg, professor, Formand, Dansk Forskningscenter for Lungekræft og overlæge, Medicinsk Afdeling, Vejle, Sygehus Lillebælt
 • Kan vi forbedre overlevelsen for glioblastomer?
  Ulrik Lassen, professor, Centerleder, DCCC Dansk Center for målrettet behandling af hjernetumorer, ledende overlæge, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet

Organisatoriske aspekter

 • Bugspytkirtelkræft – Behandlingsfællesskab og national MDT (foreløbig titel)
  Jens Hillingsø, ledende overlæge, afdeling for organkirurgi og transplantation, Center for kræft og organsygdomme, Rigshospitalet
 • Ansvaret er kollektivt er løsningerne det også?
  Dorthe Crüger, Koncerndirektør, Region Hovedstaden

12:00-13:00
Frokostpause

13:00-13:45
Uddeling af Kræftens Bekæmpelses Juniorforsker priser
v. Helen Bernt Andersen, Formand Kræftens Bekæmpelse

13:45-14:45
Afslutningsdebat

14:45
Tak for denne gang

Læs mere på DCCC’s hjemmeside

Tilmelding

Tilmeld dig på linket:

https://www.tilmeld.dk/danskekraeftforskningsdage2021

Deltagelse i Danske Kræftforskningsdage er gratis. I tilfælde af udeblivelse vil der blive opkrævet et no-show fee på DKK 1.500. Afmeldingsbetingelserne er udelukkende til for at sikre, at konferencerne bliver fyldt op, og en anden interesseret kan få pladsen. Hvis du bliver forhindret i at deltage, bedes du snarest muligt og inden 1. august melde det til arrangøren på dccc.info@dccc.dk
Du kan tilmelde dig hele dagsprogrammet torsdag og fredag eller en enkelt dag. Vær opmærksom på, at du også kan tilmelde dig netværksmiddag torsdag aften. 
Udgifter forbundet med transport og overnatning afholdes af den enkelte deltager.