Spring til hovedindhold

Demens, palliation og sorg

Mennesker med demens kan leve et godt liv og trives, når de har de rette betingelser, men alle demenssygdomme er dog alvorlige og har dødelig udgang. Derfor er lindring og støtte til at trives og leve med svær sygdom altafgørende.

Den palliative indsats for mennesker med demens er lige så vigtig, som den er for andre patientgrupper med dødelige sygdomme.

På kurset får du viden om de særlige forhold, der gælder for palliation til mennesker med demens. Anbefalinger fra både den europæiske palliative organisation EAPC og Sundhedsstyrelsen bliver inddraget i undervisningen.

Sorg er også en del af det at få en alvorlig sygdom – både for personen selv og de nære pårørende. Sorgen kan være særlig tung at bære, fordi personen og de nærtstående igennem hele forløbet oplever gentagende nye tab i takt med, at sygdommen forværres. Sorgforståelse og forslag til, hvad man kan gøre for at støtte og lindre mennesker i sorg, indgår derfor som en vigtig del af kurset.

Kurset giver dig mulighed for at udvikle dine kompetencer, så du kan støtte mennesker med demens og deres pårørende til at opleve livskvalitet og føle støtte og trøst i sorgen.

Målgruppe

SOSU-hjælpere og -assistenter, sygeplejersker, demenskonsulenter og andre, der arbejder med personer med demens i kommunerne.

Program

Download programmet som PDF

Download kursusbeskrivelsen som PDF

Praktisk information

Pris: 1.495 kr. (ekskl. moms)

Tilmeldingsfrist: 6. september 2021

Tilmeld dig via linket:
https://www.conferencemanager.dk/demenspalliationogsorg2021/signup