Spring til hovedindhold

DemensDagene 2022: Læring hele livet

DemensDagene er en årlig tværfaglig konference om demens, hvor flere end 1.000 fagfolk fra hele landet mødes over to dage.

Målgruppe

DemensDagene henvender sig bredt til fagpersoner og ledere, som arbejder med diagnostik, behandling, sundheds- og socialfaglige indsatser samt omsorg og pleje af mennesker med demens.

Program

Arbejdet med mennesker med demens er komplekst og kræver løbende kompetenceudvikling. I år er temaet for konferencen “Læring hele livet”, da vi gerne vil sætte fokus på behovet for kontinuerlig læring i demensarbejdet, så vi kan give mennesker med demens og deres pårørende hjælp og støtte ud fra en høj faglighed.

Konferencen indledes med et fælles symposium med oplæg og debat om rekruttering og kompetenceudvikling i demensarbejdet. Du kan derefter vælge mellem disse parallelle symposier:

 • Styrket læring og faglighed i praksis
 • Alzheimers sygdom
 • Inddragelse og samarbejde med pårørende
 • Livet med demens – at leve imens
 • Mennesker med udviklingshæmning og demens
 • Hvordan nedbringer vi forbruget af antipsykotika – muligheder og barrierer
 • Kognitive processer
 • Trivsel og livskvalitet i plejeboligen
 • Tryghedsskabende teknologi
 • Demensvenligt sygehus
 • Demens, kreativitet og kultur

Download det fulde program som PDF

Posters og frie foredrag

På konferencen har du mulighed for at holde foredrag eller præsentere en poster om egne forsknings- eller udviklingsprojekter. Der kan ansøges om posterpræsentation og ‘frit foredrag’ fra 5. januar 2022 til 14. marts 2022.

Læs mere om posters og frie foredrag her

Priser

 • 2.900 kr. (ex moms) ved tilmelding før 18. februar 2022 kl. 12.00.
 • 3.200 kr. (ex moms) ved tilmelding fra 18. februar efter kl. 12.00 til og med 25. april 2022 kl. 12.00.
 • 3.900 kr. (ex moms) ved tilmelding efter 25. april 2022 kl. 12.00.

Tilmeld dig via linket:

https://www.conferencemanager.dk/demensdagene2022/signup