Spring til hovedindhold

Den palliative indsats – en tværfaglig efteruddannelse – Skive

Uddannelsen er opdelt i fire moduler, i alt 19 dage og strækker sig over ca. tre måneder.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenets primære og sekundære sektor, som har en mellemlang videregående uddannelse, f.eks. sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter og socialrådgivere.

Uddannelsens forløb: Modul 1-4

16 dages teoretisk undervisning fordelt på 4 moduler.
1 dags studiepraktik (tidspunkt osv. aftales på kurset).
2 opgaveskrivningsdage, som aftales med nærmeste leder ved kursusstart.

For yderligere oplysninger se udvidet beskrivelse i Region Midtjyllands Plan2Learn.

For supplerende oplysninger om indhold kontakt venligst:

Helle Nordestgaard Matthiesen
Klinisk sygeplejespecialist, MHH
AUH – Enhed for Lindrende Behandling
Tlf.: +45 7845 4990
Mail: helmat@rm.dk

eller

Lotte Brøndum
Udviklingssygeplejerske, Cand. Cur.
Hospice Limfjord
Tlf.: + 45 9614 8700
Mail: lbk@hospicelimfjord.dk

Tilmelding

OBS: Ved flere tilmeldinger end pladser, foretager kursuslederen den endelige sammensætning af holdet ud fra ønsket om tværfaglighed på kurset. Så du er først garanteret en plads, når du får besked fra os efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb (i dette tilfælde, når du har fået besked om optagelse på kurset), forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Tilmeldingsfristen er den 21. januar 2024

Tilmelding via Plan2Learn