Spring til hovedindhold

Den palliative indsats

Den palliative indsats – En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenets primære og sekundære sektor, som har en mellemlang videregående uddannelse, fx sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter og socialrådgivere.

Uddannelsen

Der er tale om en tværfaglig efteruddannelse, der er opdelt i fire moduler, i alt 19 dage og strækker sig over ca. tre måneder.

Uddannelsens forløb:
Modul 1-4

16 dages teoretisk undervisning fordelt på 4 moduler.
1 dags studiepraktik (tidspunkt osv. aftales på kurset).
2 opgaveskrivningsdage, som aftales med nærmeste leder ved kursusstart.

Læs den udvidede beskrivelse i Region Midtjyllands Plan2Learn

Praktisk information

Pris i 2022 (med forbehold for ændringer): 5.940,- kr. for ansatte i organisationen Region Midtjylland (Resten dækkes af en central pulje). 12.770,- kr. for andre (ansatte i kommuner, privathospitaler osv.). Prisen for eksterne kan blive pålagt moms iht. gældende lovgivning.

Ved flere tilmeldinger end pladser, foretager kursuslederen den endelige sammensætning af holdet ud fra ønsket om tværfaglighed på kurset. Så du er først garanteret en plads, når du får besked fra os efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb (i dette tilfælde, når du har fået besked om optagelse på kurset), forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Tilmeldingsfristen er den 23. juni 2022.

Tilmeld dig i Plan2Learn

Kontakt

For supplerende oplysninger om indhold kontakt venligst:

Helle Nordestgaard Matthiesen
Klinisk sygeplejespecialist, MHH
AUH – Enhed for Lindrende Behandling
Tlf.: +45 7845 4990
Mail: helmat@rm.dk
eller
Lotte Brøndum
Udviklingssygeplejerske, Cand. Cur.
Hospice Limfjord
Tlf.: + 45 9614 8700
Mail: lbk@hospicelimfjord.dk