Spring til hovedindhold

Dysfagi & Hoved-halskræft – for terapeuter

Dette kursus har til formål at give dig en bedre forståelse af hele forløbet fra symptom og behandling til senfølger og genoptræning.

Dysfagi som følge af hoved-halskræft, eller som senfølge til behandling af hoved-halskræft, kan medføre store udfordringer både for patient/borger og for de terapeuter, der er ansvarlig for genoptræningen. 

Du vil opnå viden om:

  • Relevant anatomi i forhold til dysfagi og hoved-halskræft, herunder den normale synkeproces.
  • Det forløb hoved-halskræft patienter typisk gennemgår, og hvilke bivirkninger behandlingerne kan medføre.
  • Typiske bivirkninger og senfølger samt sammenhænge mellem kræfttype, behandling og senfølger.
  • Kost og ernæring, herunder brug af sonde, ifm. hoved-halskræft.
  • Undersøgelse for dysfagi, herunder mål, opmærksomhedspunkter og instrumentelle undersøgelser.
  • Genoptræning; herunder træningsprincipper og potentiale for genoptræning samt gennemgang af relevante øvelser.

Målgruppe

Ergoterapeuter der arbejder med, skal til at arbejde med, eller interesserer sig for dysfagi som følge af hoved-halskræft.

Det forventes, at du har kendskab til og erfaring med dysfagi.

Andre faggrupper er også meget velkomne, ligesom du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, om kurset er relevant for dig.

Praktiske informationer og tilmelding

Balance-huset ligger få minutters gang fra Holbæk Station, hvor der også er mulighed for gratis heldagsparkering. 

2.000 kr., inkl. undervisningsmaterialer og forplejning.

Din plads er sikret ved betaling, og din tilmelding er dermed bindende.